معرفی کتاب CWNA - Certified Wireless Network Administrator

:: معرفی کتاب CWNA - Certified Wireless Network Administrator

t5w00ivkrkmb.jpg

Foreword
Introduction
Assessment Test
Chapter 1 Overview of Wireless Standards, Organizations,and Fundamentals
Chapter 2 Radio Frequency Fundamentals
Chapter 3 Radio Frequency Components, Measurements, and Mathematics
Chapter 4 Radio Frequency Signal and Antenna Concepts
Chapter 5 IEEE 802.11 Standards
Chapter 6 Wireless Networks and Spread Spectrum Technologies
Chapter 7 Wireless LAN Topologies
Chapter 8 802.11 Medium Access
Chapter 9 802.11 MAC Architecture
Chapter 10 WLAN Architecture
Chapter 11 WLAN Deployment and Vertical Markets
Chapter 12 WLAN Troubleshooting and Design
Chapter 13 802.11 Network Security Architecture
Chapter 14 Wireless Attacks, Intrusion Monitoring, and Policy
Chapter 15 Radio Frequency Site Survey Fundamentals
Chapter 16 Site Survey Systems and Devices
Chapter 17 Power over Ethernet (PoE)
Chapter 18 802.11n
Chapter 19 Very High Throughput (VHT) and 802.11ac
Chapter 20 Bring Your Own Device (BYOD)
Appendix A Answers to Review Questions
Appendix B Abbreviations and Acronyms
Appendix C About the Additional Study Tools
Index 

حجم: 17.4 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 915

دانلود کتاب CWNA - Certified Wireless Network Administrator

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CWNA - Certified Wireless Network Administrator
برچسب ها : chapter ,wireless ,radio ,frequency ,appendix ,network ,radio frequency ,fundamentals chapter ,architecture chapter ,wireless network ,certified wireless ,wireless network administrator ,certified wireless network ,cwna certified wireless

معرفی کتاب CWTS - Certified Wireless Technology Specialist

:: معرفی کتاب CWTS - Certified Wireless Technology Specialist

3f60ysbt9ybb.jpg

Foreword
Introduction
Assessment Test
Chapter 1 Introduction to Computer Networking
Chapter 2 Introduction to Wireless Local Area Networking
Chapter 3 Wireless LAN Infrastructure Devices
Chapter 4 Wireless LAN Client Devices
Chapter 5 Physical Layer Access Methods and Spread-Spectrum Technology
Chapter 6 Radio Frequency Fundamentals for Wireless LAN Technology
Chapter 7 Wireless LAN Antennas and Accessories
Chapter 8 Wireless LAN Terminology and Technology
Chapter 9 Wireless LAN Security Basics
Chapter 10 Wireless LAN Site Survey Basics
Chapter 11 Performing an RF Wireless LAN Site Survey
Chapter 12 Troubleshooting and Maintaining IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks
Appendix A Answers to Review Questions
Appendix B About the Additional Study Tools
Index

حجم: 18 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 602

دانلود کتاب CWTS - Certified Wireless Technology Specialist

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CWTS - Certified Wireless Technology Specialist
برچسب ها : wireless ,chapter ,technology ,introduction ,technology chapter ,cwts certified ,certified wireless ,wireless technology ,technology specialist ,wireless technology specialist ,certified wireless technology ,cwts certified wireless

معرفی کتاب Certified Wireless Security Professional Official Study Guide(Exam PW0-204)

:: معرفی کتاب Certified Wireless Security Professional Official Study Guide(Exam PW0-204)

qsdi9yuzsziy.jpg

Introduction

Assessment Test

Chapter 1 WLAN Security Overview

Standards Organizations

International Organization for Standardization (ISO)

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Internet Engineering Task Force (IETF)

Wi-Fi Alliance

802.11 Networking Basics

802.11 Security Basics

Data Privacy

Authentication, Authorization, Accounting (AAA)

Segmentation

Monitoring

Policy

802.11 Security History

802.11i Security amendment and WPA Certifications

Robust Security Network (RSN)

The Future of 802.11 Security

Summary

Exam Essentials

Key Terms

Review Questions

Answers to Review Questions

 

Chapter 2 Legacy 802.11 Security

Authentication

Open System Authentication

Shared Key Authentication

Wired Equivalent Privacy (WEP) Encryption

Virtual Private Networks (VPNs)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

Internet Protocol Security (IPsec)

Configuration Complexity

Scalability

MAC Filters

SID Segmentation

SSID Cloaking

Summary              55

Exam Essentials  55

Key Terms            56

Review Questions                57

Answers to Review Questions           62

 

Chapter 3 Encryption Ciphers and Methods 65

Encryption Basics               66

Symmetric and Asymmetric Algorithms         67

Stream and Block Ciphers 68

RC4        69

RC5        70

DES        70

3DES      71

AES        71

WLAN Encryption Methods             72

WEP       73

WEP MPDU          74

TKIP      75

TKIP MPDU         80

CCMP    83

CCMP MPDU      85

WPA / WPA2        88

Proprietary Layer 2 Implementations             89

Summary              90

Exam Essentials  90

Key Terms            91

Review Questions                93

Answers to Review Questions           98

 

Chapter 4 Enterprise 802.11 Layer 2 Authentication Methods 101

WLAN Authentication Overview     103

AAA       104

Authentication     105

Authorization       106

Accounting           108

802.1X   109

Supplicant             110

Authenticator       115

Authentication Server         119

Supplicant Credentials       122

Usernames and Passwords 123

Digital Certificates and PACs            124

One-time Passwords            126

Smart Cards and USB Tokens          128

Machine Authentication    129

Preshared Keys    130

Proximity Badges and RFID Tags   130

Biometrics             131

Authentication Server Credentials   131

Shared Secret       136

Legacy Authentication Protocols     137

PAP        137

CHAP    137

S-CHAP 137

MS-CHAPv2        138

EAP        138

Weak EAP Protocols           141

EAP-MD5             142

EAP-LEAP            142

Strong EAP Protocols          145

EAP-PEAP            146

EAP-TTLS            150

EAP-TLS               151

EAP-FAST            153

PACs      154

Miscellaneous EAP Protocols            158

EAP-SIM               158

EAP-AKA              158

Summary              161

Exam Essentials  161

Key Terms            162

Review Questions                164

Answers to Review Questions           169

 

Chapter 5 802.11 Layer 2 Dynamic Encryption 173

Key Generation    173

Advantages of Dynamic Encryption               174

Robust Security Network (RSN)       179

RSN Information Element 184

Authentication and Key Management (AKM)              189

RSNA Key Hierarchy         194

4-Way Handshake              198

Group Key Handshake      201

PeerKey Handshake           203

RSNA Security Associations             204

Passphrase-to-PSK Mapping             205

Roaming and Dynamic Keys            207

Summary              207

Exam Essentials  208

Key Terms            209

Review Questions                210

Answers to Review Questions           216

 

Chapter 6 SOHO 802.11 Security 221

WPA / WPA2-Personal       222

Preshared Keys (PSK) and Passphrases          223

WPA / WPA2-Personal Risks            228

Entropy 228

Proprietary PSK   231

Wi-Fi Protected Setup (WPS)             232

WPS Architecture 233

SOHO Security Best Practices           238

Summary              238

Exam Essentials  239

Key Terms            240

Review Questions                241

Answers to Review Questions           246

 

Chapter 7 802.11 Fast Secure Roaming 249

History of 802.11 Roaming              250

Client Roaming Thresholds               251

AP-to-AP Handoff              252

RSNA     254

PMKSA 254

PMK Caching       257

Preauthentication                259

Opportunistic Key Caching (OKC)   260

Proprietary FSR   264

Fast BSS Transition (FT)    264

Information Elements        268

FT Initial Mobility Domain Association         268

Over-the-Air Fast BSS Transition     270

Over-the-DS Fast BSS Transition     271

802.11k 273

Voice Personal and Voice Enterprise               273

Layer 3 Roaming 274

Troubleshooting   276

SCA Roaming      277

Exam Essentials  280

Key Terms            281

Review Questions                283

Answers to Review Questions           287

 

Chapter 8 Wireless Security Risks    291

Unauthorized Rogue Access             292

Rogue Devices     292

Rogue Prevention                296

Eavesdropping     298

Casual Eavesdropping       298

Malicious Eavesdropping  300

Eavesdropping Risks          301

Eavesdropping Prevention 302

Authentication Attacks      303

Denial-of-Service Attacks  305

Layer 1 DoS Attacks          306

Layer 2 DoS Attacks          310

MAC Spoofing     314

Wireless Hijacking               317

Management Interface Exploits      321

Vendor Proprietary Attacks               322

Physical Damage and Theft              323

Social Engineering               324

Public Access and WLAN Hotspots 326

Summary              327

Exam Essentials  327

Key Terms            328

Review Questions                330

Answers to Review Questions           334

 

Chapter 9 Wireless LAN Security Auditing 337

WLAN Security Audit         338

OSI Layer 1 Audit               340

OSI Layer 2 Audit               344

Penetration Testing             347

Wired Infrastructure Audit 349

Social Engineering Audit    349

WIPS Audit           350

Documenting the Audit      350

Audit Recommendations   352

WLAN Security Auditing Tools        353

Linux-Based Tools              356

Windows-Based Tools        359

Summary              359

Exam Essentials  360

Key Terms            360

Review Questions                361

Answers to Review Questions           366

 

Chapter 10           Wireless Security Monitoring  369

Wireless Intrusion Detection and Prevention Systems 369

(WIDS and WIPS)               371

WIDS/ WIPS Infrastructure Components      372

WIDS/ WIPS Architecture Models   375

Multiple Radio Sensors      382

Sensor Placement                383

Device Classification          384

Rogue Detection  386

Rogue Mitigation 389

Device Tracking   392

WIDS/ WIPS Analysis        397

Signature Analysis               397

Behavioral Analysis            398

Protocol Analysis 398

Spectrum Analysis              400

Forensic Analysis 402

Performance Analysis        403

Monitoring            404

Policy Enforcement            404

Alarms and Notification    406

False Positives      409

Reports  410

802.11n 410

Proprietary WIPS 413

Cloaking                414

Management Frame Protection        414

802.11w 415

Summary              416

Exam Essentials  417

Key Terms            418

Review Questions                419

Answers to Review Questions           424

 

Chapter 11 VPNs, Remote Access, and Guest Access Services 429

VPN Technology in 802.11 WLAN Architecture           430

VPN 101                431

VPN Client            433

WLAN Controllers: VPN Server for Client Access        433

VPN Client Security at Public Hotspots          434

Controller-to-Controller VPNs and Site-to-Site VPNs   435

VPNs Used to Protect Bridge Links  436

Remote Access    437

Remote AP           437

Virtual Branch Office Networking   441

Hotspots/Public Access Networks    441

Captive Portal      442

Summary              445

Exam Essentials  445

Key Terms            446

Review Questions                447

Answers to Review Questions           452

 

Chapter 12 WLAN Security Infrastructure 455

WLAN Architecture Capabilities Overview    457

Distribution System (DS)    458

Autonomous APs 458

WLAN Controllers               460

Split MAC             465

Mesh      465

WLAN Bridging   467

Cooperative Control           467

Location-Based Access Control       469

Hot Standby/Failover         469

Device Management          470

Protocols for Management                471

CAPWAP and LWAPP       475

Wireless Network Management System         476

RADIUS/LDAP Servers      477

Proxy Services      477

Features and Components 478

Integration            480

EAP Type Selection            481

Deployment Architectures and Scaling           482

RADIUS Failover 487

Timer Values        488

WAN Traversal    490

Multifactor Authentication Servers 491

Public Key Infrastructure (PKI)        491

Role-Based Access Control               494

Enterprise Encryption Gateways      497

Summary              498

Exam Essentials  499

Key Terms            500

Review Questions                501

Answers to Review Questions           505

2.4 GHz ISM Point-to-Multipoint (PtMP)

5 GHz UNII Point-to-Multipoint (PtMP)

Windows Registry Values that Control

Preauthentication and PMK Caching 572

 

Appendix B WLAN Vendors 575

WLAN Infrastructure         576

WLAN Mesh Infrastructure              576

WLAN Auditing, Diagnostic, and Design Solutions      577

WLAN Management          577

WLAN Security Solutions  577

VoWiFi Solutions 578

WLAN Fixed Mobile Convergence  578

WLAN RTLS Solutions      578

WLAN SOHO Vendors       578

 

Appendix C

About the Companion CD 579

 What You’ll Find on the CD             580

 Sybex Test Engine              580

 Electronic Flashcards         580

 System Requirements        581

 Using the CD       581

 Troubleshooting  581

 Customer Care    582

Glossary 583

Index 623

 

Table of Exercises

Exercise 2.1          Viewing Open System and Shared Key Authentication Frames

Exercise 2.2          Viewing Encrypted MSDU Payload of 802.11 Data Frames

Exercise 2.3          Viewing Hidden SSIDs

Exercise 3.1          TKIP Encrypted Frames

Exercise 3.2          CCMP Encrypted Frames

Exercise 4.1          802.1X / EAP Frame Exchanges

Exercise 5.1          Dynamic WEP

Exercise 5.2          Authentication and Key Management

Exercise 5.3          The 4-Way Handshake

Exercise 6.1          Passphrase-PSK Mapping

Exercise 10.1        Spectrum Analysis

دانلود کتاب Certified Wireless Security Professional Official Study Guide(Exam PW0-204)

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب Certified Wireless Security Professional Official Study Guide(Exam PW0-204)
برچسب ها : review ,security ,wlan ,exam ,authentication ,chapter ,review questions           ,exam essentials  ,review questions                ,wlan security ,wireless security ,security professional official ,professional official study ,

معرفی کتاب CCNP Switch 642-813 Official Certification Guide

:: معرفی کتاب CCNP Switch 642-813 Official Certification Guide

g5qciif9irom.jpg

Contents

Freword Xx

Introduction Xxi

Part I New CCNP Exam Approaches 3

Chapter 1 The Planning Tasks Of The CCNP Exams 5

Perspectives On CCNP Exam Topics Related To Planning 5

CCNP Switch Exam Topics That Do Not Require The CLI 6

Planning Exam Topics 7

Relating The Exam Topics To A Typical Network Engineer’s Job 8

A Fictitious Company And Networking Staff 9

The Design Step 10

Implementation Planning Step 10

Verification Planning Step 11

Documenting Implementation Results 12

Summary Of The Role Of Network Engineers 12

How To Prepare For The Planning Topics On The CCNP Exams 13

Part II Building A Campus Network 15

Chapter 2 Switch Operation 17

“Do I Know This Already?” Quiz 17

Foundation Topics 20

Layer 2 Switch Operation 20

Transparent Bridging 20

Follow That Frame! 22

Multilayer Switch Operation 24

Types Of Multilayer Switching 24

Follow That Packet! 25

Multilayer Switching Exceptions 26

Tables Used In Switching 27

Content-Addressable Memory 27

Ternary Content-Addressable Memory 28

Monitoring Switching Tables 32

CAM Table Operation 32

TCAM Operation 35

Exam Preparation Tasks 36

Review All Key Topics 36

Define Key Terms 36

Use Command Reference To Check Your Memory 36

Chapter 3 Switch Port Configuration 39

“Do I Know This Already?” Quiz 39

Foundation Topics 42

Ethernet Concepts 42

Ethernet (10 Mbps) 42

Fast Ethernet 43

Gigabit Ethernet 45

10-Gigabit Ethernet 47

Connecting Switches And Devices 48

Ethernet Port Cables And Connectors 48

Gigabit Ethernet Port Cables And Connectors 49

Switch Port Configuration 50

Selecting Ports To Configure 50

Identifying Ports 52

Port Speed 52

Port Duplex Mode 52

Managing Error Conditions On A Switch Port 53

Enable And Use The Switch Port 55

Troubleshooting Port Connectivity 55

Exam Preparation Tasks 57

Review All Key Topics 57

Define Key Terms 57

Use Command Reference To Check Your Memory 57

Chapter 4 Vlans And Trunks 61

“Do I Know This Already?” Quiz 61

Foundation Topics 65

Virtual Lans 65

VLAN Membership 65

Deploying Vlans 69

VLAN Trunks 70

VLAN Frame Identification 71

Dynamic Trunking Protocol 74

VLAN Trunk Configuration 75

VLAN Trunk Configuration 75

Troubleshooting Vlans And Trunks 79

Exam Preparation Tasks 82

Review All Key Topics 82

Define Key Terms 82

Use Command Reference To Check Your Memory

Chapter 5  VLAN Trunking Protocol 85

                            “Do I Know This Already?” Quiz 85

Foundation Topics 88

VLAN Trunking Protocol 88

VTP Domains 88

VTP Modes 88

VTP Advertisements 89

VTP Configuration 92

Configuring A VTP Management Domain 93

Configuring The VTP Mode 93

Configuring The VTP Version 95

VTP Configuration Example 96

VTP Status 96

VTP Pruning 97

Enabling VTP Pruning 99

Troubleshooting VTP 100

Exam Preparation Task 102

Review All Key Topics 102

Complete Tables And Lists From Memory 102

Define Key Terms 102

Use Command Reference To Check Your Memory 102

Chapter 6 Aggregating Switch Links 105

“Do I Know This Already?” Quiz 105

Foundation Topics 108

Switch Port Aggregation With Etherchannel 108

Bundling Ports With Etherchannel 109

Distributing Traffic In Etherchannel 109

Configuring Etherchannel Load Balancing 111

Etherchannel Negotiation Protocols 112

Port Aggregation Protocol 113

Link Aggregation Control Protocol 113

Etherchannel Configuration 114

Configuring A Pagp Etherchannel 114

Configuring A LACP Etherchannel 115

Troubleshooting An Etherchannel 116

Exam Preparation Tasks 120

Review All Key Topics 120

Complete Tables And Lists From Memory 120

Define Key Terms 120

Command Reference To Check Your Memory 120

Chapter 7 Traditional Spanning Tree Protocol 123

“Do I Know This Already?” Quiz 123

Foundation Topics 126

IEEE 802.1D Overview 126

Bridging Loops 126

Preventing Loops With Spanning Tree Protocol 129

Spanning-Tree Communication: Bridge Protocol Data Units 130

Electing A Root Bridge 131

Electing Root Ports 133

Electing Designated Ports 135

STP States 137

STP Timers 139

Topology Changes 141

Types Of STP 146

Common Spanning Tree 147

Per-VLAN Spanning Tree 147

Per-VLAN Spanning Tree Plus 147

Exam Preparation Tasks 149

Review All Key Topics 149

Complete Tables And Lists From Memory 149

Define Key Terms 149

Chapter 8 Spanning-Tree Configuration 151

“Do I Know This Already?” Quiz 151

Foundation Topics 154

STP Root Bridge 154

Root Bridge Placement 154

Root Bridge Configuration 157

Spanning-Tree Customization 161

Tuning The Root Path Cost 161

Tuning The Port ID 163

Tuning Spanning-Tree Convergence 164

Modifying STP Timers 164

Redundant Link Convergence 167

Portfast: Access-Layer Nodes 167

Uplinkfast: Access-Layer Uplinks 168

Backbonefast: Redundant Backbone Paths 170

Monitoring STP 171

Exam Preparation Tasks 173

Review All Key Topics 173

Complete Tables And Lists From Memory 173

Define Key Terms 173

Use Command Reference To Check Your Memory 173

Chapter 9 Protecting The Spanning Tree Protocol Topology 177

“Do I Know This Already?” Quiz 177

Foundation Topics 180

Protecting Against Unexpected Bpdus 180

Root Guard 180

BPDU Guard 181

Protecting Against Sudden Loss Of Bpdus 182

Loop Guard 183

UDLD 184

Using BPDU Filtering To Disable STP On A Port 186

Troubleshooting STP Protection 187

Exam Preparation Task 188

Review All Key Topics 188

Complete Tables And Lists From Memory 188

Define Key Terms 188

Use Command Reference To Check Your Memory 188

Chapter 10 Advanced Spanning Tree Protocol 193

“Do I Know This Already?” Quiz 193

Foundation Topics 196

Rapid Spanning Tree Protocol 196

RSTP Port Behavior 196

Bpdus In RSTP 197

RSTP Convergence 198

Topology Changes And RSTP 201

RSTP Configuration 202

Rapid Per-VLAN Spanning Tree Protocol 203

Multiple Spanning Tree Protocol 204

MST Overview 206

MST Regions 206

Spanning-Tree Instances Within MST 207

MST Configuration 209

Exam Preparation Tasks 211

Review All Key Topics 211

Complete Tables And Lists From Memory 211

Define Key Terms 212

Use Command Reference To Check Your Memory 212

Chapter 11 Multilayer Switching 215

“Do I Know This Already?” Quiz 215

Foundation Topics 218

Intervlan Routing 218

Types Of Interfaces 218

Configuring Intervlan Routing 219

Multilayer Switching With CEF 221

Traditional MLS Overview 221

CEF Overview 222

Forwarding Information Base 222

Adjacency Table 226

Packet Rewrite 229

Configuring CEF 229

Verifying Multilayer Switching 230

Verifying Intervlan Routing 230

Verifying CEF 232

Using DHCP With A Multilayer Switch 233

Configuring An IOS DHCP Server 235

Configuring A DHCP Relay 235

Exam Preparation Tasks 237

Review All Key Topics 237

Complete Tables And Lists From Memory 237

Define Key Terms 237

Use Command Reference To Check Your

Part III         Designing Campus Networks 241

Chapter 12    Enterprise Campus Network Design 243

                                           “Do I Know This Already?” Quiz 243

Foundation Topics 247

Hierarchical Network Design 247

Predictable Network Model 249

Access Layer 251

Distribution Layer 251

Core Layer 251

Modular Network Design 252

Switch Block 254

Core Block 259

                                             Exam Preparation Tasks 263

            Review All Key Topics 263

                Complete Tables And Lists From Memory 263

                Define Key Terms 263

Chapter 13 Layer 3 High Availability 265

“Do I Know This Already?” Quiz 265

Foundation Topics 268

Router Redundancy In Multilayer Switching 268

Packet-Forwarding Review 268

Hot Standby Router Protocol 269

Virtual Router Redundancy Protocol 277

Gateway Load Balancing Protocol 280

Verifying Gateway Redundancy 289

Supervisor And Route Processor Redundancy 289

Redundant Switch Supervisors 289

Configuring The Redundancy Mode 290

Configuring Supervisor Synchronization 293

Nonstop Forwarding 293

Exam Preparation Tasks 295

Review All Key Topics 295

Define Key Terms 295

Use Command Reference To Check Your Memory 295

Part IV Campus Network Services 299

Chapter 14 IP Telephony 301

“Do I Know This Already?” Quiz 301

Foundation Topics 304

Power Over Ethernet 304

How Poe Works 304

Detecting A Powered Device 304

Supplying Power To A Device 305

Configuring Poe 307

Verifying Poe 307

Voice Vlans 308

Voice VLAN Configuration 308

Verifying Voice VLAN Operation 311

Voice Qos 312

Qos Overview 313

Best-Effort Delivery 314

Integrated Services Model 314

Differentiated Services Model 314

Diffserv Qos 315

Implementing Qos For Voice 318

Configuring A Trust Boundary 319

Using Auto-Qos To Simplify A Configuration 321

Verifying Voice Qos 324

Exam Preparation Tasks 327

Review All Key Topics 327

Complete Tables And Lists From Memory 327

Define Key Terms 327

Use Command Reference To Check Your Memory 328

Chapter 15 Integrating Wireless Lans 331

“Do I Know This Already?” Quiz 331

Foundation Topics 335

Wireless LAN Basics 335

Comparing Wireless And Wired Lans 335

Avoiding Collisions In A WLAN 336

WLAN Building Blocks 338

Access Point Operation 340

Wireless LAN Cells 341

WLAN Architecture 344

Traditional WLAN Architecture 344

Cisco Unified Wireless Network Architecture 346

WLC Functions 349

Lightweight AP Operation 350

Traffic Patterns In A Cisco Unified Wireless Network 352

Roaming In A Cisco Unified Wireless Network 354

Intracontroller Roaming 355

Intercontroller Roaming 356

Mobility Groups 361

Configuring Switch Ports For WLAN Use 361

Configuring Support For Autonomous Aps 361

Configuring Support For Laps 362

Configuring Support For Wlcs 363

Exam Preparation Tasks 365

Review All Key Topics 365

Define Key Terms 365

Part V Securing Switched Networks 367

Chapter 16 Securing Switch Access 369

“Do I Know This Already?” Quiz 369

Foundation Topics 373

Port Security 373

Port-Based Authentication 376

802.1x Configuration 376

802.1x Port-Based Authentication Example 378

Mitigating Spoofing Attacks 378

DHCP Snooping 379

IP Source Guard 381

Dynamic ARP Inspection 383

Best Practices For Securing Switches 385

Exam Preparation Tasks 389

Review All Key Topics 389

Complete Tables And Lists From Memory 389

Define Key Terms 389

Use Command Reference To Check Your Memory 390

Chapter 17  Securing With Vlans 393

                                              “Do I Know This Already?” Quiz

Foundation Topics 396

VLAN Access Lists 396

VACL Configuration 396

Private Vlans 397

Private VLAN Configuration 399

Configure The Private Vlans 399

Associate Ports With Private Vlans 400

Associate Secondary Vlans To A Primary VLAN SVI 401

Securing VLAN Trunks 402

Switch Spoofing 402

VLAN Hopping 404

Exam Preparation Tasks 407

Review All Key Topics 407

Complete Tables And Lists From Memory 407

Define Key Terms 407

Use Command Reference To Check Your Memory 408

Part VI Final Exam Preparation 411

Chapter 18 Final Preparation 413

Exam Engine On The CD 413

Install The Exam Engine Software From The CD 413

Download And Activate The Practice Exam Content 414

Activating Other Exams 414

Study Plan 415

Recall The Facts 415

Practice Configurations 415

Use The Exam Engine 416

The Cisco Learning Network 416

Part VII Appendixes 419

Appendix A Answers To The “Do I Know This Already?” Quizzes 421

Glossary 431

Index 440

On This Book’s Website

Appendix B SWITCH Exam Updates: Version 1.0

On This Book’s CD

Appendix C Memory Tables

Appendix D Memory Tables Answer Key

حجم: 4 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 511

دانلود کتاب CCNP Switch 642-813 Official Certification Guide

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CCNP Switch 642-813 Official Certification Guide
برچسب ها : topics ,exam ,memory ,switch ,this ,configuring ,know this ,exam preparation ,this already ,foundation topics ,spanning tree ,exam preparation tasks ,unified wireless network ,cisco unified wireless ,official certification guide

معرفی کتاب CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide

:: معرفی کتاب CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide

9w0qf5fpn3hb.jpg


Introduction  
Part I                   Voice Perspectives
Chapter 1      Traditional  Voice Versus Unified Voice     3
“Do I Know This Already?”  Quiz     3
Foundation Topics     6
Where It All Began: Analog Connections    6
The Evolution:  Digital Connections    9
Moving  from Analog to Digital    9
Channel Associated Signaling    11
Common Channel Signaling    12
Understanding the PSTN    13
Pieces of the PSTN    13
Understanding PBX and Key Systems     14
Connections to and Between  the PSTN    14
PSTN Numbering Plans    16
The New Yet Not-So-New Frontier: VoIP     17
VoIP: Why  It Is a Big Deal for Businesses     17
The Process  of Converting Voice to Packets     18
Role of Digital Signal Processors   22
Understanding RTP and RTCP    23
Exam Preparation Tasks    25

Chapter 2      Understanding the  Pieces of Cisco Unified Communications    27
“Do I Know This Already?”  Quiz     27
Foundation Topics     30
Did Someone Say Unified?   30
Understanding Cisco Unified  Communications Manager Express     31
CME Key Features   32
CME Interaction with Cisco IP Phones     32
A Match  Made  in Heaven: CME and CUE    35
Understanding Cisco Unified  Communications Manager   37
CUCM  Key Features   37
CUCM  Database Replication and Interacting with Cisco IP Phones     38
Understanding Cisco Unity Connection    41
Cisco Unity Connection Key Features   42
Cisco Unity Connection and CUCM  Interaction    43
Understanding Cisco Unified  Presence     44
Cisco Unified  Personal  Communicator   45
Exam Preparation Tasks    46

Chapter 3      Understanding the  Cisco IP Phone Concepts and Registration 49
“Do I Know This Already?”  Quiz     49
Foundation Topics     52
Connecting and Powering  Cisco IP Phones     52
Cisco Catalyst  Switch PoE    54
Powering  the IP Phone  Using a Power Patch Panel or Coupler    54
Powering  the IP Phone  with a Power Brick    55
VLAN Concepts and Configuration   55
VLAN Review    55
VLAN Trunking/Tagging  56
Understanding Voice VLANs    58
VLAN Configuration   59
Understanding the Cisco IP Phone  Boot Process     61
Configuring a Router-Based DHCP Server    61
Setting the Clock of a Cisco Device with NTP    63
IP Phone  Registration   65
Exam Preparation Tasks    67

Part II                  Cisco Unified Communications Manager Express

Chapter 4      Getting Familiar with CME Administration    69
“Do I Know This Already?”  Quiz     69
Foundation Topics     71
Managing  CME Using the Command Line    71
Managing  CME Using a Graphic User Interface    73
Exam Preparation Tasks    79

Chapter 5      Managing Endpoint  and End Users with CME     81
“Do I Know This Already?”  Quiz     81
Foundation Topics     84
Ensuring the Foundation    84
Voice VLAN    85
DHCP Services    85
TFTP Services    86
Base CME Configuration   87
Ephone and Ephone-DN—The Keys to Ringing Phones     88
Understanding and Configuring Ephone-DNs   89
Understanding and Configuring Ephones    90
Associating  Ephones and Ephone-DNs   92
Adding Directory Numbers, Phones,  and Users with CCP    95
Exam Preparation Tasks    102

Chapter 6      Understanding the CME Dial-Plan 105
“Do I Know This Already?”  Quiz     105
Foundation Topics     108
Configuring Physical Voice Port Characteristics   108
Configuring Analog Voice  Ports     108
Configuring Digital Voice  Ports     112
Understanding and Configuring Dial Peers     117
Voice Call Legs     119
Configuring POTS  Dial Peers     120
Configuring VoIP  Dial Peers     124
Using Dial Peer Wildcards   126
Private Line Automatic Ringdown   128
Understanding Router  Call Processing  and Digit Manipulation   130
Matching Inbound and Outbound Dial Peers     132
Using Digit  Manipulation   135
Using CCP to Configure a CME  Dial-Plan     145
Understanding and Implementing CME Class of Restriction   146
Quality  of Service    152
Understanding the Enemy   153
Requirements for Voice,  Video, and Data Traffic   154
QoS Mechanisms   155
Link Efficiency Mechanisms   156
Queuing Algorithms   157
Applying QoS     158
Using Cisco AutoQoS   158
Exam Preparation Tasks    167

Chapter 7      Configuring Cisco Unified CME Voice Productivity Features    171
“Do I Know This Already?”  Quiz     171
Foundation Topics     175
Configuring a Voice Network Directory    175
    Configuring Call Forwarding   179
Forwarding Calls from the IP Phone     179    
    Forwarding Calls from the CLI     181
Using the call-forward pattern Command to Support H.450.3    181
    Configuring Call Transfer     184
Configuring Call Park    185
Configuring Call Pickup     190
Configuring Intercom    193
Configuring Paging    196
Configuring After-Hours Call Blocking     199
Configuring CDRs and Call Accounting   203
Configuring Music on Hold     207
Configuring Single Number Reach     208
Enabling the Flash-Based CME GUI    210
Exam Preparation Tasks    214    


Part III    Cisco Unified Communications Manager    
Chapter 8    Administrator and End-User Interfaces    217    
    “Do I Know This Already?”  Quiz     217
Foundation Topics     220    
Describe  the CUCM  GUI and CLI    220
Cisco Unified Communications Manager
Administration Interface   220
Cisco Unified Serviceability Administration Interface   221
Cisco Unified Operating System Administration Interface   223
Disaster Recovery System Interface   224
Cisco Unified Reporting Interface   224
CLI     224
User Management in CUCM: Roles and Groups   225
Describe the CUC GUI and CLI     227
Describe the Cisco Unified Presence Server  GUI and CLI     230
Exam Preparation Tasks    232

Chapter 9      Managing Endpoints and End Users in CUCM     235
“Do I Know This Already?”  Quiz     235
Foundation Topics     238
Implementing IP Phones  in CUCM     238
Special Functions and Services Used  by IP Phones   238
IP Phone  Registration Process     240
SIP Phone  Registration Process     240
Preparing CUCM to Support Phones   240
IP Phone  Configuration Requirements in CUCM    244
Adding Phones in CUCM   247    
Describe  End Users in CUCM     254
End Users  Versus Application Users     254    
Credential Policy    255    
Features Interacting with User Accounts   255    
User Locale    256    
Device Association   256    
Implementing End Users in CUCM     257
Manual Entry    257    
Bulk Import Using BAT     258    
LDAP  Integration   258    
Configure LDAP  Sync   262    
Verify LDAP  Sync   265    
Configuring LDAP  Authentication   265    
Verify LDAP  Authentication   266    
Create LDAP  Custom Filters     266    
Exam Preparation Tasks    267

Chapter 10    Understanding CUCM Dial-Plan Elements and Interactions    269
“Do I Know This Already?”  Quiz     269
Foundation Topics     273
CUCM  Call Flows     273
Call Flow in CUCM if DNS Is Used     273
Call Flow in CUCM if DNS Is Not Used     273
Centralized Remote Branch  Call Flow     275
Centralized Deployment PSTN Backup Call Flow     277
Distributed Deployment Call Flow     278
Call-Routing Sources in CUCM   280
Call-Routing Destinations in CUCM   280
Call-Routing Configuration Elements    281
Call-Routing Behavior    283
Class of Control   284
Exam Preparation Tasks    287

Chapter 11    Enabling  Telephony Features with CUCM    289
“Do I Know This Already?”  Quiz     289    
    Foundation Topics     292    
    Describe  Extension Mobility in CUCM     292    
    Enable EM in CUCM     293
Step  1: Activate the EM Service     293    
    Step  2: Configure EM Service  Parameters  293    
    Step  3: Add the EM Service     294    
    Step  4: Create Default Device Profiles   295    
    Step  5a: Create Device Profiles   295    
    Step  5b: Subscribe Device Profiles to the EM Service    296
    Step  6: Associate Users  with Device Profiles   297    
    Step  7a: Enable  EM for Phones   298    
    Step  7b: Subscribe Phones to EM Service     299    
    Describe  Telephony Features in CUCM     300
Call Coverage   300    
    Intercom   303    
    CUCM Native Presence     303    
    Enable Telephony Features in CUCM     304
Enabling Call Coverage   305    
    Configuring Intercom Features   314    
    Configure CUCM Native Presence     315    
    Exam Preparation Tasks    321    


Chapter 12    Enabling  Mobility  Features in CUCM     323
    “Do I Know This Already?”  Quiz     323    
    Foundation Topics     326    
Understanding CUCM  Mobility Features   326
Describe Mobile Connect   326
Unified Mobility Architecture   327
Implementing Mobility Features in CUCM     329
Configuring Mobile Connect   329
Configuring MVA    336
Exam Preparation Tasks    341

Part IV            Voicemail and Presence Solutions

Chapter 13    Voicemail Integration with Cisco Unity Connection    343
“Do I Know This Already?”  Quiz     343
Foundation Topics     346
Describe  Cisco Unity Connection    346
Overview of Cisco Unity Connection   346
Single-Site and Multisite Deployment Considerations   346
CUC Integration Overview   347
CUC Features   349
Describe  Cisco Unity Connection Users and Mailboxes   353
User Templates   353
CUC End Users     355
User Creation Options    356
CUC Voicemail Boxes    357
Implement Cisco Unity Connection Users and Mailboxes   357
Configure End User Templates   357
Configure CUC End Users     365
Importing End Users  in to CUC     367
Managing the CUC Message Store     372
Exam Preparation Tasks    375

Chapter 14    Enabling  Cisco Unified Presence Support   377
“Do I Know This Already?”  Quiz     377
Foundation Topics     380
Describe  Cisco Unified  Presence  Features   380
Cisco Unified Personal Communicator   380
Cisco Unified Communications Manager IP Phone  Service     383
Cisco IP Phone  Messenger   383
Describe  Cisco Unified  Presence  Architecture   384
Integration with Microsoft Office Communications Server     384
Integration with LDAP     384
Integration with Cisco Unity Connection   385
Integration with Conferencing Resources   385
Integration with Calendar Resources   385
Architecture and Call Flow: Softphone Mode   386
Architecture and Call Flow: Deskphone Control Mode   386
Compliance and Persistent Chat     386
CUPS  and QoS Considerations   387
Enabling Cisco Unified  Presence     389
Enabling End Users  for Cisco Unified Personal Communicator in
CUCM   389
Enabling End Users  for CUPC in Cisco Unified Presence     391
Troubleshooting CUPC     392
Exam Preparation Tasks    394

Part V              Voice Network Management and Troubleshooting

Chapter 15    Common CME Management and Troubleshooting Issues     397
“Do I Know This Already?”  Quiz     397
Foundation Topics     400
Troubleshooting    400
Troubleshooting Common CME Registration Issues    401
Troubleshooting Dial-Plan and QoS Issues    405
Dial-Plan  Issues   405
QoS Issues   408
Exam Preparation Tasks    412

Chapter 16    Management and Troubleshooting of Cisco Unified
Communications Manager    415
“Do I Know This Already?”  Quiz     415
Foundation Topics     418
Describe  How to Provide  End-User  Support for Connectivity and Voice
Quality  Issues    418
Troubleshooting   418
Troubleshooting IP Phone  Registration Problems   419
Deleting Unassigned Directory Numbers Using the Route
Plan Report   421
Describe CUCM Reports and How  They Are Generated   422
Understanding CUCM CDR Analysis and Reporting Tool Reports   424
CDR and CMR Architecture   426
Generating CDR Reports   427
Describe  Cisco Unified  RTMT    432
RTMT Interface   432
Monitoring CUCM with RTMT   433
Describe  the Disaster Recovery  System     434
Using the DRS     435
Exam Preparation Tasks    437

Chapter 17     Monitoring Cisco Unity Connection    439
“Do I Know This Already?”  Quiz     439
Foundation Topics     442
Generating and Accessing Cisco Unity Connection Reports    442
Cisco Unity Connection Serviceability Reports   442
Cisco Unified Serviceability: Serviceability Reports Archive   445
Analyzing Cisco Unity Connection Reports    446
Troubleshooting and Maintenance Operations Using Cisco Unity
Connection Reports    449
Reports to Support Routine Maintenance   451

Chapter 18    Exam Preparation Tasks    454
Final Preparation    457    
    Tools for Final Preparation   457
Pearson Cert Practice Test  Engine and Questions on the CD    457
    Cisco Learning Network   459    
    Chapter-Ending Review Tools     459    
    Suggested Plan for Final Review/Study    459    
    Using the Exam Engine   460    
    Summary     461    
Appendix A    Answers Appendix    463    
Appendix B    640-461 CCNA Voice Exam Updates, Version 1.0   467    
Appendix C    Glossary     469    
Index    480    

حجم: 31.6 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 529

دانلود کتاب CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CCNA Voice 640-461 Official Cert Guide
برچسب ها : cisco ,topics     ,preparation ,tasks    ,quiz     ,with ,know this ,preparation tasks    ,this already ,cisco unity ,unity connection ,cisco unity connection ,cisco unity connection    , exam preparation tasks    ,cisco unity connect

معرفی کتاب Designing Cisco Network Service

:: معرفی کتاب Designing Cisco Network Service

mabdcihsio32.jpg

 Foreword xxx

Introduction xxxi

Chapter 1 The Cisco Enterprise Architecture 1

Reviewing Cisco Enterprise Architecture 1

The Hierarchical Model 2

Example Hierarchical Network 3

Enterprise Network Design for Cisco Architectures 4

Service and Application Integration 7

Network Services 7

Network Applications 9

Modularity in Cisco Network Architectures for the Enterprise 9

Reviewing the Cisco PPDIOO Approach 12

PPDIOO Network Lifecycle Approach 13

Benefits of the Lifecycle Approach 14

Using the Design Methodology Under PPDIOO 16

Identifying Customer Requirements 16

Characterizing the Existing Network and Sites 17

Designing the Topology and Network Solutions 18

Dividing the Network into Areas 18

Summary 20

References 21

Review Questions 21

 

Chapter 2 Enterprise Campus Network Design 23

Designing High Availability in the Enterprise Campus 24

Enterprise Campus Infrastructure Review 24

Access Layer 24

Distribution Layer 26

Core Layer 27

Collapsed-Core Model 29

High-Availability Considerations 30

Implement Optimal Redundancy 30

Provide Alternate Paths 32

Avoid Single Points of Failure 33

Cisco NSF with SSO 33

Routing Protocol Requirements for Cisco NSF 34

Cisco IOS Software Modularity Architecture 35

Example: Software Modularity Benefits 37

Designing an Optimum Design for Layer 2 38

Recommended Practices for Spanning-Tree Configuration 38

Cisco STP Toolkit 40

STP Standards and Features 40

Recommended Practices for STP Hardening 41

Recommended Practices for Trunk Configuration and Vlan Trunking

Protocol 43

Dynamic Trunking Protocol 45

Recommended Practices for UDLD Configuration 46

Recommended Practices for EtherChannel 47

Port Aggregation Protocol 49

Link Aggregation Control Protocol 49

Supporting Virtual Switching Systems Designs 50

Common Access-Distribution Block Designs 51

Multichassis EtherChannels and VSS 52

VSS Design Considerations 53

Dual Active Detection and Recovery 54

VSS Design Best Practices 55

Developing an Optimum Design for Layer 3 55

Managing Oversubscription and Bandwidth 56

Bandwidth Management with EtherChannel 56

Bandwidth Management with 10 Gigabit Interfaces 57

Link Load Balancing 57

Link Load Balancing with EtherChannel 58

EtherChannel Design Versus Equal-Cost Multipathing               59

Routing Protocol Design 60

Build Redundant Triangles 60

Peer Only on Transit Links 60

Summarize at the Distribution Layer 62

First-Hop Redundancy 64

Preempt Delay Tuning 65

Elimination of FHRP in VSS Designs 66

Overview of Gateway Load Balancing Protocol 67

Optimizing FHRP Convergence 69

 Supporting a Layer 2 to Layer 3 Boundary Design 71

Layer 2 to Layer 3 Boundary Design Models 71

Layer 2 Distribution Switch Interconnection 71

Layer 3 Distribution Switch Interconnection (with HSRP) 72

Layer 3 Distribution Switch Interconnection (with GLBP) 72

Layer 3 Distribution Switch with VSS Interconnection 73

Layer 3 Access to Distribution Interconnection 74

EIGRP Access Design Recommendations 75

OSPF Access Design Recommendations 76

Potential Design Issues 77

Daisy Chaining Access Layer Switches 77

Cisco StackWise Technology in the Access Layer 78

Too Much Redundancy 79

Too Little Redundancy 80

Example: Impact of an Uplink Failure 80

Example: Impact on Return-Path Traffic 82

Asymmetric Routing (Unicast Flooding) 82

Unicast Flooding Prevention 83

Supporting Infrastructure Services 84

IP Telephony Considerations 84

IP Telephony Extends the Network Edge 84

PoE Requirements 85

Power Budget and Management 87

Multi-VLAN Access Port 89

Soft Phones and Voice VLANs 90

QoS Considerations 90

Recommended Practices for QoS 91

Transmit Queue Congestion 91

QoS Role in the Campus 92

Campus QoS Design Considerations 92

Cisco Catalyst Integrated Security Features 93

Port Security Prevents MAC-Based Attacks 93

DHCP Snooping Protects Against Rogue and Malicious

DHCP Servers 94

Dynamic ARP Inspection Protects Against ARP Poisoning 94

IP Source Guard Protects Against Spoofed IP Addresses 95

Example Catalyst Integrated Security Feature Configuration 95

Summary 95

References 96

Review Questions 97

 

Chapter 3 Developing an Optimum Design for Layer 3 101

Designing Advanced IP Addressing 101

IP Address Planning as a Foundation 102

Summary Address Blocks 102

Summarization for IPv6 103

Changing IP Addressing Needs 104

Planning Addresses 104

Applications of Summary Address Blocks 105

Implementing Role-Based Addressing 105

Bit Splitting for Route Summarization 106

Example: Bit Splitting for Area 1 107

IPv6 Address Planning 107

Bit Splitting for IPv6 108

Addressing for VPN Clients 109

NAT in the Enterprise 109

NAT with External Partners 110

Design Considerations for IPv6 in Campus Networks 111

IPv6 Campus Design Considerations 111

Dual-Stack Model 112

Hybrid Model 112

Service Block Model 114

Designing Advanced Routing 115

Route Summarization and Default Routing 115

Originating Default Routes 116

Stub Areas and Default Route 117

Route Filtering in the Network Design 118

Inappropriate Transit Traffic 118

Defensive Filtering 120

Designing Redistribution 121

Filtered Redistribution 122

Migrating Between Routing Protocols 123

Designing Scalable EIGRP Designs 123

Scaling EIGRP Designs 124

EIGRP Fast Convergence 124

EIGRP Fast-Convergence Metrics 125

Scaling EIGRP with Multiple Autonomous Systems 126

Example: External Route Redistribution Issue 126

Filtering EIGRP Redistribution with Route Tags 127

Filtering EIGRP Routing Updates with Inbound Route Tags 128

Example: Queries with Multiple EIGRP Autonomous Systems 130

Reasons for Multiple EIGRP Autonomous Systems 130

Designing Scalable OSPF Design 131

Factors Influencing OSPF Scalability 131

Number of Adjacent Neighbors and DRs 132

Routing Information in the Area and Domain 132

Designing OSPF Areas 133

Area Size: How Many Routers in an Area? 134

OSPF Hierarchy 134

Area and Domain Summarization 136

Number of Areas in an OSPF Hub-and-Spoke Design 137

OSPF Hub-and-Spoke Design 137

Issues with Hub-and-Spoke Design 138

OSPF Hub-and-Spoke Network Types 140

OSPF Area Border Connection Behavior 141

Fast Convergence in OSPF 142

OSPF Exponential Backoff 143

Tuning OSPF Parameters 143

OSPF LSA Pacing 145

OSPF Event Processing 145

Bidirectional Forwarding Detection 145

Designing Scalable BGP Designs 146

Scaling BGP Designs 146

Full-Mesh IBGP Scalability 147

Scaling IBGP with Route Reflectors 148

BGP Route Reflector Definitions 148

Route Reflector Basics 150

Scaling IBGP with Confederations 151

BGP Confederation Definitions 151

Confederation Basics 151

Confederations Reduce Meshing 152

Deploying Confederations 154

Summary 155

References 157

Review Questions 158

 

Chapter 4              Advanced WAN Services Design Considerations

Advanced WAN Service Layers 161              

Enterprise Optical Interconnections 162

Overview of SONET and SDH 163

Enterprise View of SONET WDM Overview 165

CWDM Technical Overview 164

DWDM Technical Overview 166

DWDM Systems 167

RPR Overview 168

RPR in the Enterprise 168

Metro Ethernet Overview 170

Metro Ethernet Service Model 170

Metro Ethernet Architecture 170

Metro Ethernet LAN Services 172

Ethernet Private Line Service 173

Ethernet Relay Service 174

Ethernet Wire Service 175

Ethernet Multipoint Service 175

Ethernet Relay Multipoint Service 176

Any Transport over MPLS 176

Ethernet over MPLS 177

End-to-End QoS 179

Shaping and Policing on Subrate Ethernet WAN 180

Choosing the Right Service 181

VPLS Overview 181

VPLS Architecture Model 182

VPLS in the Enterprise 183

Hierarchical VPLS Overview 184

Scaling VPLS 184

QoS Issues with EMS or VPLS 186

EMS or VPLS and Routing Implications 186

VPLS and IP Multicast 187

VPLS Availability 187

MPLS VPN Overview 187

Customer Considerations with MPLS VPNs 188

Routing Considerations: Backdoor Routes 189

Routing Considerations: Managed Router Combined with Internal Routing 189

Routing Considerations: Managed Router from

Two Service Providers 190

Implementing Advanced WAN Services 191

Advanced WAN Service Selection 192

Business Risk Assessment 192

WAN Features and Requirements 194

SLA Overview 195

SLA Monitoring 196

Application Performance Across the WAN 197

WAN CPE Selection Considerations 198

Cisco PfR Overview 200

Cisco PfR Operations 200

Cisco PfR Design and Deployment Considerations 203

Summary 204

References 205

Review Questions 206

 

Chapter 5 Enterprise Data Center Design 211

Designing the Core and Aggregation Layers 212

Data Center Architecture Overview 213

Benefits of the Three-Layer Model 213

The Services Layer 214

Using Dedicated Service Appliances 215

Data Center Core Layer Design 217

Layer 3 Characteristics for the Data Center Core 218

OSPF Routing Protocol Design Recommendations 220

EIGRP Routing Protocol Design Recommendations 221

Aggregation Layer Design 221

Scaling the Aggregation Layer 223

STP Design 224

Understanding Bridge Assurance 226

Integrated Service Modules 227

Service Module Placement Consideration 227

Service Modules and the Services Layer 228

Active STP, HSRP, and Service Context Alignment     230

Active/Standby Service Module Design 232

Active/Active Service Module Design 232

Establishing Inbound Path Preference 233

Using VRFs in the Data Center 235

Using the Cisco Nexus 7000 Series in the Core and Aggregation Layer 236

VDCs 238

Designs Enabled by VDCs 239 vPCs 241

vPC Best Practices 242

Designs Enabled by vPC 243

Layer 2 Multipathing 244

Designing the Access Layer 245

Overview of the Data Center Access Layer 245

Layer 2 Looped Designs 246

Layer 2 Looped Topologies 247

Layer 2 Looped Design Issues 249

Layer 2 Loop-Free Designs 250

Loop-Free Topologies 251

Example: Loop-Free U Design and Layer 2 Service Modules 253

Example: Loop-Free U Design and Cisco ACE Service Module 254

Layer 2 FlexLink Designs 255

FlexLink Issues and Considerations 256

Comparison of Layer 2 Access Designs 259

Layer 3 Access Layer Designs 260

Multicast Source Support 261

Benefits of Layer 3 Access 262

Drawbacks of Layer 3 Access 262

Blade Server Overview 262

Blade Server Connectivity Options 264

Blade Server Trunk Failover Feature 265

Virtual Blade Switching 266

Cisco Nexus Switch Family in the Access Layer 267

TOR and EOR Designs 267

Static and Dynamic Pinning 267

Cisco Nexus 2000 FEX Dynamic Pinning 268

Virtual Port Channel in the Data Center Access Layer 269

Straight-Through FEX Design 270

Active/Active FEX Design 270

Cisco Nexus 1000V in the Data Center Access Layer 272

Virtual Port Channel Host Mode 273

Design Considerations for the Cisco Nexus 1000V 274

Cisco Nexus 1010 275

Layer 2 or Layer 3 Access Design? 276

Scaling the Data Center Architecture 277

TOR Versus EOR Designs 277

Cabinet Design with TOR Switching 279

Example: Network Topology with TOR Switching Model 280

Cabinet Design with Modular Access Switches 281

Example: Network Topology with Modular Access Switches 281

Cabinet Design with Fabric Extenders 282

Server NIC Density 284

Hybrid Example with a Separate OOB Switch 284

Oversubscription and Uplinks 285

Scaling Bandwidth and Uplink Density 286

Optimizing EtherChannel Utilization with Load Balancing 286

Optimizing EtherChannel Utilization with Min-Links 287

Scaling with Service Layer Switches 288

Scaling Service on Cisco ACE Modules 289

Scaling Spanning Tree and High Availability 290

Scalability 290

STPs in the Data Center 290

STP Scaling 291

STP Logical Interfaces 292

STP Scaling with 120 Systemwide VLANs 293

STP in 1RU Designs 295

STP Scaling Design Guidelines 295

Scaling the Data Center Using Zones 296

High Availability in the Data Center 296

Common NIC Teaming Configurations 296

Server Attachment Methods 298

High Availability and Failover Times 299

High Availability and Cisco NSF with SSO 300

Describing Network Virtualization in More Detail 302

Definition of Virtualization 302

Virtualization Categories 303

Network Virtualization 304

Virtual Routing and Forwarding 305

Layer 3 VPNs and Network Virtualization 306

Summary 308

References 308

Review Questions 309

 

Chapter 6 SAN Design Considerations 313

Identifying SAN Components and Technologies 314

SAN Components 315

RAID Overview 317

Storage Topologies 318

DAS 318

NAS 319

SAN Technologies 320

SCSI Overview 320

Fibre Channel Overview 321

Fibre Channel Communications Model 322

VSAN 323

IVR 324

FSPF 325

Zoning 325

FICON 326

SANTap 327

Designing SAN and SAN Extension 328

Port Density and Topology Requirements 329

Device Oversubscription 330

Traffic Management 331

Fault Isolation 331

Convergence and Stability 331

SAN Designs with the Cisco MDS 9000 Family 331

SAN Consolidation with VSANs 332

Comprehensive SAN Security 332

Simplified SAN Management 332

Single-Switch Collapsed-Core Design 333

Small-Scale, Dual-Fabric Collapsed-Core Design 334

Medium-Scale, Dual-Fabric Collapsed-Core Design 335

Large-Scale, Dual-Fabric Core-Edge Design 336

SAN Extension 337

SAN Extension Protocols 339

Fibre Channel over IP 339 iSCSI 340

SAN Extension Developments 342

High-Availability SAN Extension 343

Integrated Fabric Designs Using Cisco Nexus Technology Overview 343

Unified Fabric Technologies 344

I/O Consideration in the Data Center 345

Challenges When Building a Unified Fabric Based on 10 Gigabit Ethernet 346

SAN Protocol Stack Extensions 348

FCoE Components: Converged Network Adapter 349

FCoE Components: Fibre Channel Forwarder 350

Data Center Bridging Standards 351

Unified Fabric Design Considerations 352

Deploying Nexus in the Access Layer 353

Nexus 5000/2000 Deployment Options in the Data Center 355

FCoE VLAN to VSAN Mapping, VLAN Trunking, and the CNA 355

Switch Mode Versus NPV Mode 357

Unified Fabric Best Practices 358

Summary 359

References 359

Review Questions 360

 

Chapter 7 E-Commerce Module Design 363

Designing High Availability for E-Commerce 363

E-Commerce High-Availability Requirements 364

Components of High Availability 364

Redundancy 365

Technology 365

People 366

Processes 366

Tools 367

Common E-Commerce Module Designs 368

Common E-Commerce Firewall Designs 368

Typical E-Commerce Module Topology 368

Using a Server as an Application Gateway 370

Virtualization with Firewall Contexts 371

Virtual Firewall Layers 372

Firewall Modes 373

Common E-Commerce Server Load Balancer Designs 375

Functions of a Server Load Balancer 375

SLB Design Models 376

SLB Router Mode 377

Application Control Engine 378

SLB Inline Bridge Mode 378

SLB One-Armed Mode 379

Common E-Commerce Design Topologies for Connecting to Multiple ISPs 382

One Firewall per ISP 382

Stateful Failover with Common External Prefix 384

Distributed Data Centers 384

Design Option: Distributed Data Centers 385

Additional Data Center Services 386

Integrated E-Commerce Designs 388

Base E-Commerce Module Design 388

Base Design Routing Logic 390

Base Design Server Traffic Flows 391

Two Firewall Layers in the E-Commerce Module Design 393

Traffic Flows in a Two-Firewall Layer Design 394

One-Armed SLB Two-Firewall E-Commerce Module Design 395

Traffic Flows in a One-Armed SLB Two-Firewall Layer

Design 396

Direct Server Traffic Flows in a One-Armed SLB Two-Firewall

Layer Design 398

One-Armed SLB E-Commerce Module Design with Firewall

Contexts 398

Traffic Flows in a One-Armed SLB Design with Firewall Contexts 400

One-Armed SLB E-Commerce Module Design with ACE 401

Testing E-Commerce Module Designs 403

Summary 404

References 405

Review Questions 405

 

Chapter 8 Security Services Design 407

Designing Firewalls 407

Firewall Modes 408

Zone-Based Policy Firewall 410

Virtual Firewall Overview 411

Firewall Context Design Considerations 413

MSFC Placement 414

Active/Active Firewall Topology 415

Active/Active Topology Features 416

Asymmetric Routing with Firewalls 416

Asymmetric Routing with ASR Group on a Single FWSM 417

Asymmetric Routing with Active/Active Topology 418

Performance Scaling with Multiple FWSMs 419

Example: Load Balancing FWSMs Using PBR 419

Load Balancing FWSMs Using ECMP Routing 420

PVLAN Security 420

FWSM in a PVLAN Environment: Isolated Ports 422

FWSM in a PVLAN Environment: Community VLANs 423

Designing NAC Services 423

Network Security with Access Control 424

NAC Comparison 425

Cisco NAC Appliance Fundamentals 426

Cisco NAC Appliance Components 426

Cisco NAC Appliance Policy Updates 427

Process Flow with the Cisco NAC Appliance 428

Cisco NAS Scaling 429

Cisco NAS Deployment Options 429

Cisco NAS Gateway Modes 430

Cisco NAS Client Access Modes 431

Cisco NAS Operating Modes 431

Physical Deployment Models 432

Cisco NAC Appliance Designs 432

Layer 2 In-Band Designs 434

Example: Layer 2 In-Band Virtual Gateway 434

Example: Layer 2 In-Band Real IP Gateway 435

Layer 2 Out-of-Band Designs 435

Example: Layer 2 Out-of-Band Virtual Gateway 436

Layer 3 In-Band Designs 437

Example: Layer 3 In-Band Virtual Gateway 437

Example: Layer 3 In-Band with Multiple Remotes 438

Layer 3 Out-of-Band Designs 439

Example: Layer 3 OOB with Addressing 440

NAC Framework Overview 441

Router Platform Support for the NAC Framework 442

Switch Platform Support for the NAC Framework 443

IPS and IDS Overview 444

Threat Detection and Mitigation 444

IDSs 444

Intrusion-Prevention Systems 445

IDS and IPS Overview 446

Host Intrusion-Prevention Systems 447

IDS and IPS Design Considerations 447

IDS or IPS Deployment Considerations 448

IPS Appliance Deployment Options 448

Feature: Inline VLAN Pairing 450

IPS Deployment Challenges 450

IDS or IPS Management Interface Deployment Options 450

In-Band Management Through Tunnels 451

IDS and IPS Monitoring and Management 451

Scaling Cisco Security MARS with Global Controller

Deployment 453

Summary 453

References 454

Review Questions 455

 

Chapter 9              IPsec and SSL VPN Design 459

Designing Remote-Access VPNs 459

Remote-Access VPN Overview 460

Example: Cisco Easy VPN Client IPsec Implementation461

SSL VPN Overview 461

Clientless Access 462

Thin Client 463

Thick Client 464

Remote-Access VPN Design Considerations 464

VPN Termination Device and Firewall Placement 465

Address Assignment Considerations 465

Routing Design Considerations 465

Other Design Considerations 466

Designing Site-to-Site VPNs 467

Site-to-Site VPN Applications 468

WAN Replacement Using Site-to-Site IPsec VPNs 468

WAN Backup Using Site-to-Site IPsec VPNs 469

Regulatory Encryption Using Site-to-Site IPsec VPNs  470

Site-to-Site VPN Design Considerations 470

IP Addressing and Routing 470

Scaling, Sizing, and Performance 471

Cisco Router Performance with IPsec VPNs 471

Typical VPN Device Deployments 475

Design Topologies 476

VPN Device Placement Designs 476

VPN Device Parallel to Firewall 476

VPN Device on a Firewall DMZ 477

Integrated VPN and Firewall 478

Using IPsec VPN Technologies 478

IPsec VPN Overview 478

Extensions to Basic IPsec VPNs 480

Cisco Easy VPN 480

Overview of Cisco Easy VPN Server Wizard on Cisco SDM      480

Overview of Easy VPN Remote Wizard on Cisco SDM 482

GRE over IPsec Design Recommendations 483

GRE over IPsec Design Recommendations 483

 DMVPN 485

DMVPN Overview 485

DMVPN Design Recommendations 487

Virtual Tunnel Interfaces Overview 487

Group Encrypted Transport VPN 489

GET VPN Topology 489

Managing and Scaling VPNs 491

Recommendations for Managing VPNs 491

Considerations for Scaling VPNs 491

Determining PPS 493

Routing Protocol Considerations for IPsec VPNs 497

EIGRP Metric Component Consideration 498

Summary 498

References 499

Review Questions 500

 

Chapter 10 IP Multicast Design 505

IP Multicast Technologies 506

Introduction to Multicast 506

Multicast Versus Unicast 506

IP Multicast Group Membership 507

Multicast Applications and Multicast

Adoption Trends 508

Learning About Multicast Sessions 509

Advantages of Multicast 510

Disadvantages of Multicast 510

Multicast IP Addresses 511

Layer 2 Multicast Addresses 512

Multicast Address Assignment 514

Cisco Multicast Architecture 515

IGMP and CGMP 516

IGMP Version 1 516

IGMP Version 2 517

IGMP Version 3 518

Multicast with Layer 2 Switches 518

IGMP Snooping 519

CGMP 520

PIM Routing Protocol 520

PIM Terminology 521

Multicast Distribution Tree Creation 522

Reverse Path Forwarding 522

Source Distribution Trees 524

Shared Distribution Trees 525

Multicast Distribution Tree Notation 527

Deploying PIM and RPs 527

PIM Deployment Models 527

ASM or PIM-SM 528

PIM-SM Shared Tree Join 528

PIM-SM Sender Registration 529

PIM-SM SPT Switchover 530

Bidirectional PIM 532

Source-Specific Multicast 533

SSM Join Process 534

SSM Source Tree Creation 535

PIM Dense Mode 535

RP Considerations 536

Static RP Addressing 537

Anycast RP 537

Auto-RP 538

DM Fallback and DM Flooding 540

Boot Strap Router 541

Securing IP Multicast 543

Security Considerations for IP Multicast 543

Security Goals for Multicast Environments 543

Unicast and Multicast State Requirements 544

Unicast and Multicast Replication Requirements 546

Attack Traffic from Rogue Sources to Receivers 547

Attack Traffic from Sources to Networks Without Receivers 547

Attack Traffic from Rogue Receivers 548

Scoped Addresses 548

Multicast Access Control 549

Packet Filter-Based Access Control 549

Host Receiver-Side Access Control 551

PIM-SM Source Control 552

Disabling Multicast Groups for IPv6 553

Multicast over IPsec VPNs 553

Traditional Direct Encapsulation IPsec VPNs 554

Multicast over IPsec GRE 555

Multicast over DMVPN 555

Multicast Using GET VPN 557

Summary 558

References 560

Review Questions 561

 

Chapter 11 Network Management Capabilities Within Cisco IOS Software 565

Cisco IOS Embedded Management Tools 565

Embedded Management Rationale 566

Network Management Functional Areas 566

Designing Network Management Solutions 567

Cisco IOS Software Support of Network Management 567

Application Optimization and Cisco IOS Technologies 568

Syslog Considerations 571

Cisco IOS Syslog Message Standard 571

Issues with Syslog 572

NetFlow 573

NetFlow Overview 573

Principal NetFlow Uses 574

Definition of a Flow 574

Traditional IP Flows 575

Flow Record Creation 576

NetFlow Cache Management 578

NetFlow Export Versions 579

NetFlow Version 9 Export Packet 580

Flexible NetFlow Advantages 581

NetFlow Deployment 582

Where to Apply NetFlow Monitoring 582

NBAR 583

NBAR Overview 583

NBAR Packet Inspection 584

NBAR Protocol Discovery 586

NetFlow and NBAR Differentiation 586

Reporting NBAR Protocol Discovery Statistics from the Command Line 587

NBAR and Cisco AutoQoS 588

Cisco AutoQoS for the Enterprise 589

Example: Cisco AutoQoS Discovery Progress 590

Cisco AutoQoS Suggested Policy 591

IP SLA Considerations 592

IP SLA Overview 592

SLAs 592

Cisco IOS IP SLA Measurements 593

IP SLA SNMP Features 594

Deploying IP SLA Measurements 595

Impact of QoS Deployment on IP SLA Statistics 596

Scaling IP SLA Deployments 597

Hierarchical Monitoring with IP SLA Measurements 598

Network Management Applications Using IP SLA Measurements 599

CiscoWorks IPM Application Example 599

IP SLA Network Management Application Consideration 600

Summary 600

References 602

Review Questions 603

Appendix A Answers to Review Questions 605

Appendix B Acronyms and Abbreviations 611

Appendix C VoWLAN Design 625

Index 675

دانلود کتاب Designing Cisco Network Service

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب Designing Cisco Network Service
برچسب ها : design ,layer ,cisco ,with ,overview ,considerations ,data center ,design considerations ,review questions ,high availability ,access layer ,commerce module design ,band virtual gateway ,firewall layer design ,with firewall contexts

معرفی کتاب CCNA Security Official Exam Certification Guide

:: معرفی کتاب CCNA Security Official Exam Certification Guide

x3m3vr9luo5e.jpg


 Foreword    xxvi
Introduction    xxvii
Part I     Network Security Concepts   3
Chapter 1      Understanding Network Security Principles   5
“Do I Know This Already?” Quiz    5
Foundation Topics    9
Exploring Security Fundamentals    9
Why Network Security Is a Necessity    9
Types of Threats    9
Scope of the Challenge    10
Nonsecured Custom Applications    11
The Three Primary Goals of Network Security    12
Confidentiality    12
Integrity    12
Availability    13
Categorizing Data    13
Classification Models    13
Classification Roles    15
Controls in a Security Solution    16
Responding to a Security Incident    17
Legal and Ethical Ramifications    18
Legal Issues to Consider    19
Understanding the Methods of Network Attacks    20
Vulnerabilities    20
Potential Attackers    21
The Mind-set of a Hacker    23
Defense in Depth    24
Understanding IP Spoofing    27
Launching a Remote IP Spoofing Attack with IP Source Routing    28
Launching a Local IP Spoofing Attack Using a Man-in-the-Middle Attack    29
Protecting Against an IP Spoofing Attack    30
Understanding Confidentiality Attacks    31
Understanding Integrity Attacks    33
Understanding Availability Attacks   36
Best-Practice Recommendations    40
Exam Preparation Tasks    41
Review All the Key Topics    41
Complete the Tables and Lists from Memory    42
Definition of Key Terms   42

Chapter 2      Developing a Secure Network  45
“Do I Know This Already?” Quiz    45
Foundation Topics    49
Increasing Operations Security    49
System Development Life Cycle    49
Initiation    49
Acquisition and Development    49
Implementation    50
Operations and Maintenance    50
Disposition    51
Operations Security Overview    51
Evaluating Network Security    52
Nmap    54
Disaster Recovery Considerations    55
Types of Disruptions    56
Types of Backup Sites    56
Constructing a Comprehensive Network Security Policy    57
Security Policy Fundamentals    57
Security Policy Components    58
Governing Policy   58
Technical Policies    58
End-User Policies    59
More-Detailed Documents    59
Security Policy Responsibilities    59
Risk Analysis, Management, and Avoidance    60
Quantitative Analysis    60
Qualitative Analysis    61
Risk Analysis Benefits    61
Risk Analysis Example: Threat Identification    61
Managing and Avoiding Risk    62
Factors Contributing to a Secure Network Design    62
Design Assumptions    63
Minimizing Privileges    63
Simplicity Versus Complexity    64
User Awareness and Training    64
Creating a Cisco Self-Defending Network    66
Evolving Security Threats    66
Constructing a Cisco Self-Defending Network    67
Cisco Security Management Suite   69
Cisco Integrated Security Products    70
Exam Preparation Tasks    74
Review All the Key Topics    74
Complete the Tables and Lists from Memory    75
Definition of Key Terms    75

Chapter 3    Defending the Perimeter  77    
    “Do I Know This Already?” Quiz    77
Foundation Topics    81
ISR Overview and Providing Secure Administrative Access    81
IOS Security Features    81
Cisco Integrated Services Routers    81
Cisco 800 Series    82
Cisco 1800 Series    83
Cisco 2800 Series    84
Cisco 3800 Series    84
ISR Enhanced Features    85
Password-Protecting a Router    86    
Limiting the Number of Failed Login Attempts    92    
Setting a Login Inactivity Timer    92    
Configuring Privilege Levels    93    
Creating Command-Line Interface Views    93    
Protecting Router Files    95    
Enabling Cisco IOS Login Enhancements for Virtual Connections    96
Creating a Banner Message    98    
Cisco Security Device Manager Overview    99
Introducing SDM    99
Preparing to Launch Cisco SDM    101
Exploring the Cisco SDM Interface    102
Exam Preparation Tasks    106
Review All the Key Topics    106
Complete the Tables and Lists from Memory    106
Definition of Key Terms    106
Command Reference to Check Your Memory    107

Chapter 4      Configuring AAA   111
“Do I Know This Already?” Quiz    111
Foundation Topics    115
Configuring AAA Using the Local User Database    115
Authentication, Authorization, and Accounting    115
AAA for Cisco Routers    115
Router Access Authentication    116
Using AAA to Configure Local User Database Authentication    117
Implementing the aaa authorization Command    122
Working with the aaa accounting Command    124
Using the CLI to Troubleshoot AAA for Cisco Routers    126
Using Cisco SDM to Configure AAA    127
Configuring AAA Using Cisco Secure ACS    128
Overview of Cisco Secure ACS for Windows    129
Additional Features of Cisco Secure ACS 4.0 for Windows    130
Cisco Secure ACS 4.0 for Windows Installation    132
Overview of TACACS+ and RADIUS    137
TACACS+ Authentication    138
Command Authorization with TACACS+    140
TACACS+ Attributes    140
Authentication and Authorization with RADIUS    141
RADIUS Message Types    142
RADIUS Attributes    142
Features of RADIUS    143
Configuring TACACS+    144
Using the CLI to Configure AAA Login Authentication on Cisco Routers    144
Configuring Cisco Routers to Use TACACS+ Using the Cisco SDM    146
Defining the AAA Servers    147
Exam Preparation Tasks    149
Review All the Key Topics    149
Complete the Tables and Lists from Memory    150
Definition of Key Terms    150
Command Reference to Check Your Memory    150

Chapter 5      Securing the Router  155
“Do I Know This Already?” Quiz    155
Foundation Topics    158
Locking Down the Router    158
Identifying Potentially Vulnerable Router Interfaces and Services    158
Locking Down a Cisco IOS Router    160
AutoSecure    161
Cisco SDM One-Step Lockdown    166
Using Secure Management and Reporting    171
Planning for Secure Management and Reporting    172
Secure Management and Reporting Architecture    172
Configuring Syslog Support    175
Securing Management Traffic with SNMPv3    179
Enabling Secure Shell on a Router    183
Using Cisco SDM to Configure Management Features    185
Configuring Syslog Logging with Cisco SDM    186
Configuring SNMP with Cisco SDM    190
Configuring NTP with Cisco SDM    194
Configuring SSH with Cisco SDM    196
Exam Preparation Tasks    201
Review All the Key Topics    201
Complete the Tables and Lists from Memory    201
Definition of Key Terms    202
Command Reference to Check Your Memory    202

Part II    Constructing a Secure Infrastructure  205

Chapter 6      Securing Layer  2 Devices  207
“Do I Know This Already?” Quiz    207
Foundation Topics    211
Defending Against Layer 2 Attacks   211
Review of Layer 2 Switch Operation    211
Basic Approaches to Protecting Layer 2 Switches    212
Preventing VLAN Hopping    213
Switch Spoofing    213
Double Tagging   214
Protecting Against an STP Attack    215
Combating DHCP Server Spoofing   218
Using Dynamic ARP Inspection    220
Mitigating CAM Table Overflow Attacks    222
Spoofing MAC Addresses    223
Additional Cisco Catalyst Switch Security Features    225
Using the SPAN Feature with IDS    226
Enforcing Security Policies with VACLs    226
Isolating Traffic Within a VLAN Using Private VLANs    227
Traffic Policing    228
Notifying Network Managers of CAM Table Updates    228
Port Security Configuration    228
Configuration Recommendations    231
Cisco Identity-Based Networking Services    232
Introduction to Cisco IBNS    232
Overview of IEEE 802.1x    234
Extensible Authentication Protocols    236
EAP-MD5    236
EAP-TLS    236
PEAP (MS-CHAPv2)    238
EAP-FAST    239
Combining IEEE 802.1x with Port Security Features    239

Chapter 7      Implementing Endpoint Security   251
“Do I Know This Already?” Quiz    251
Foundation Topics    254
Examining Endpoint Security    254
Defining Endpoint Security    254
Examining Operating System Vulnerabilities    255
Examining Application Vulnerabilities    257
Understanding the Threat of Buffer Overflows    258
Buffer Overflow Defined    259
The Anatomy of a Buffer Overflow Exploit    259
Understanding the Types of Buffer Overflows    260
Additional Forms of Attack    261
Securing Endpoints with Cisco Technologies    265
Understanding IronPort    265
The Architecture Behind IronPort    266
Examining the Cisco NAC Appliance    266
Working with the Cisco Security Agent    268
Understanding Cisco Security Agent Interceptors    269
Examining Attack Response with the Cisco Security Agent    272
Best Practices for Securing Endpoints    273
Application Guidelines    274
Apply Application Protection Methods    274
Exam Preparation Tasks    276
Review All the Key Topics    276
Complete the Tables and Lists from Memory    277
Definition of Key Terms    277

Chapter 8      Providing SAN Security  279
“Do I Know This Already?” Quiz    279
Foundation Topics    282
Overview of SAN Operations    282
Fundamentals of SANs    282
Organizational Benefits of SAN Usage    283
Understanding SAN Basics    284
Fundamentals of SAN Security    285
Classes of SAN Attacks    286
Implementing SAN Security Techniques    287
Using LUN Masking to Defend Against Attacks    287
Examining SAN Zoning Strategies    288
Examining Soft and Hard Zoning   288
Understanding World Wide Names   289
Defining Virtual SANs    290
Combining VSANs and Zones    291
Identifying Port Authentication Protocols    292
Understanding DHCHAP   292
CHAP in Securing SAN Devices    292
Working with Fibre Channel Authentication Protocol    292
Understanding Fibre Channel Password Authentication Protocol    293
Assuring Data Confidentiality in SANs    293
Incorporating Encapsulating Security Payload (ESP)    294
Providing Security with Fibre Channel Security Protocol    294
Exam Preparation Tasks    295
Review All the Key Topics    295
Complete the Tables and Lists from Memory    295
Definition of Key Terms    295

Chapter 9      Exploring Secure Voice Solutions  297
“Do I Know This Already?” Quiz    297
Foundation Topics    301
Defining Voice Fundamentals    301
Defining VoIP    301
The Need for VoIP    302
VoIP Network Components    303
VoIP Protocols    305
Identifying Common Voice Vulnerabilities    307
Attacks Targeting Endpoints    307
VoIP Spam    308
Vishing and Toll Fraud    308
SIP Attack Targets    309
Securing a VoIP Network    310
Protecting a VoIP Network with Auxiliary VLANs    310
Protecting a VoIP Network with Security Appliances    311
Hardening Voice Endpoints and Application Servers    313
Summary of Voice Attack Mitigation Techniques    316
Exam Preparation Tasks    317
Review All the Key Topics    317
Complete the Tables and Lists from Memory    317
Definition of Key Terms    317

Chapter 10    Using Cisco IOS Firewalls to Defend the Network  319
“Do I Know This Already?” Quiz    319
Foundation Topics    323
Exploring Firewall Technology    323
The Role of Firewalls in Defending Networks    323
The Advance of Firewall Technology    325
Transparent Firewalls    326
Application Layer Firewalls    327
Benefits of Using Application Layer Firewalls    329
Working with Application Layer Firewalls    330
Application Firewall Limitations    332
Static Packet-Filtering Firewalls    333
Stateful Packet-Filtering Firewalls    335
Stateful Packet Filtering and the State Table    335
Disadvantages of Stateful Filtering    336
Uses of Stateful Packet-Filtering Firewalls    337
Application Inspection Firewalls    338
Application Inspection Firewall Operation    340
Effective Use of an Application Inspection Firewall    341
Overview of the Cisco ASA Adaptive Security Appliance    342
The Role of Firewalls in a Layered Defense Strategy    343
Creating an Effective Firewall Policy    345
Using ACLs to Construct Static Packet Filters   347
The Basics of ACLs    348
Cisco ACL Configuration    349
Working with Turbo ACLs    350
Developing ACLs   351
Using the CLI to Apply ACLs to the Router Interface    352
Considerations When Creating ACLs    353
Filtering Traffic with ACLs    354
Preventing IP Spoofing with ACLs   357
Restricting ICMP Traffic with ACLs    358
Configuring ACLs to Filter Router Service Traffic    360 vty Filtering    360
SNMP Service Filtering    361
RIPv2 Route Filtering    361
Grouping ACL Functions    362
Implementing a Cisco IOS Zone-Based Firewall    364
Understanding Cisco IOS Firewalls    364
Traffic Filtering    365
Traffic Inspection    366
The Role of Alerts and Audit Trails    366
Classic Firewall Process    367
SPI and CBAC    368
Examining the Principles Behind Zone-Based Firewalls    369
Changes to Firewall Configuration    370
Zone Membership Rules    371
Understanding Security Zones    373
Zones and Inspection    373
Security Zone Restrictions    373
Working with Zone Pairs    375
Security Zone Firewall Policies    376
Class Maps    378
Verifying Zone-Based Firewall Configuration    379
Exam Preparation Tasks    380
Review All the Key Topics    380
Complete the Tables and Lists from Memory    381
Definition of Key Terms    381
Command Reference to Check Your Memory    382

Chapter 11    Using Cisco IOS IPS to Secure the Network  385
“Do I Know This Already?” Quiz    385
Foundation Topics    388
Examining IPS Technologies    388
IDS Versus IPS    388
IDS and IPS Device Categories    389
Detection Methods    389
Network-Based Versus Host-Based IPS    391
Deploying Network-Based and Host-Based Solutions    394
IDS and IPS Appliances    395
Cisco IDS 4215 Sensor    396
Cisco IPS 4240 Sensor    397
Cisco IPS 4255 Sensor    397
Cisco IPS 4260 Sensor    397
Signatures    398
Exploit Signatures    398
Connection Signatures    399
String Signatures    399
Denial-of-Service Signatures    399
Signature Definition Files    399
Alarms    400
Using SDM to Configure Cisco IOS IPS    401
Launching the Intrusion Prevention Wizard    401
IPS Policies Wizard    404
Creating IPS Rules    410
Manipulating Global IPS Settings   417
Signature Configuration    419
Exam Preparation Tasks    425
Review All the Key Topics    425
Complete the Tables and Lists from Memory    425
Definition of Key Terms    425

Part III  Extending Security and Availability  with Cryptography and VPNs    427

Chapter 12    Designing a Cryptographic Solution   429
“Do I Know This Already?” Quiz    429
Foundation Topics    433
Introducing Cryptographic Services    433
Understanding Cryptology    433
Cryptography Through the Ages    434
The Substitution Cipher    434
The Vigenère Cipher    435
Transposition Ciphers    436
Working with the One-Time Pad    436
The Encryption Process    437
Cryptanalysis    438
Understanding the Features of Encryption Algorithms    440
Symmetric and Asymmetric Encryption Algorithms    441
Encryption Algorithms and Keys    441
Symmetric Encryption Algorithms    441
Asymmetric Encryption Algorithms    443
The Difference Between Block and Stream Ciphers    444
Block Ciphers    444
Stream Ciphers    445
Exploring Symmetric Encryption    445
Functionality of Symmetric Encryption Algorithms    446
Key Lengths    446
Features and Functions of DES    447
Working with the DES Key    447
Modes of Operation for DES    447
Working with DES Stream Cipher Modes    449
Usage Guidelines for Working with DES    449
Understanding How 3DES Works    450
Encrypting with 3DES    450
AES    451
The Rijndael Cipher    451
Comparing AES and    3DES    451
Availability of AES in the Cisco Product Line    452
SEAL    452
SEAL Restrictions    452
The Rivest Ciphers    452
Understanding Security Algorithms   453
Selecting an Encryption Algorithm    453
Understanding Cryptographic Hashes    455
Working with Hashing    455
Designing Key Management    456
Components of Key Management    456
Understanding Keyspaces   456
Issues Related to Key Length    457
SSL VPNs    458
Establishing an SSL Tunnel    459
Exam Preparation Tasks    460
Review All the Key Topics    460
Complete the Tables and Lists from Memory    461
Definition of Key Terms    461

Chapter 13    Implementing Digital Signatures  463
“Do I Know This Already?” Quiz    463
Foundation Topics    466
Examining Hash Algorithms    466
Exploring Hash Algorithms and HMACs    466
Anatomy of a Hash Function    467    
Application of Hash Functions    467    
Cryptographic Hash Functions    468    
Application of Cryptographic Hashes    469
HMAC Explained    470    
MD5 Features and Functionality    471
Origins of MD5   472
Vulnerabilities of MD5   473
Usage of MD5    475
SHA-1 Features and Functionality    475
Overview of SHA-1    476
Vulnerabilities of SHA-1    477
Usage of SHA-1    478
Using Digital Signatures    478
Understanding Digital Signatures    480
Digital Signature Scheme    483
Authentication and Integrity   483
Examining RSA Signatures    483
Exploring the History of RSA   484
Understanding How RSA Works    484
Encrypting and Decrypting Messages with RSA    485
Signing Messages with RSA    485
Vulnerabilities of RSA    486
Exploring the Digital Signature Standard    487
Using the DSA Algorithm    487
Exam Preparation Tasks    488
Review All the Key Topics    488
Complete the Tables and Lists from Memory    489
Definition of Key Terms    489

Chapter 14    Exploring PKI and  Asymmetric Encryption   491
“Do I Know This Already?” Quiz    491
Foundation Topics    494
Understanding Asymmetric Algorithms    494
Exploring Asymmetric Encryption Algorithms    494
Using Public-Key Encryption to Achieve Confidentiality    495
Providing Authentication with a Public Key    496
Understanding the Features of the RSA Algorithm    497
Working with RSA Digital Signatures    498
Guidelines for Working with RSA    499
Examining the Features of the Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm    499
Steps of the Diffie-Hellman Key Exchange Algorithm    500
Working with a PKI    500
Examining the Principles Behind a PKI    501
Understanding PKI Terminology    501
Components of a PKI    501
Classes of Certificates    502
Examining the PKI Topology of a Single Root CA    502
Examining the PKI Topology of Hierarchical CAs    503
Examining the PKI Topology of Cross-Certified CAs    505
Understanding PKI Usage and Keys    506
Working with PKI Server Offload    506
Understanding PKI Standards    507
Understanding X.509v3    507
Understanding Public Key Cryptography Standards (PKCS)    508
Understanding Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)    510
Exploring the Role of Certificate Authorities and Registration Authorities in a PKI    511
Examining Identity Management    512
Retrieving the CA Certificate    513
Understanding the Certificate Enrollment Process    513
Examining Authentication Using Certificates    514
Examining Features of Digital Certificates and CAs    515
Understanding the Caveats of Using a PKI    516
Understanding How Certificates Are Employed    517
Exam Preparation Tasks    519
Review All the Key Topics    519
Complete the Tables and Lists from Memory    519
Definition of Key Terms    520

Chapter 15    Building a Site-to-Site IPsec VPN Solution  523
“Do I Know This Already?” Quiz    523
Foundation Topics    527
Exploring the Basics of IPsec    527
Introducing Site-to-Site VPNs    527
Overview of IPsec    529
IKE Modes and Phases    529
Authentication Header and Encapsulating Security Payload    531
Cisco VPN Product Offerings    533
Cisco VPN-Enabled Routers and Switches    533
Cisco VPN 3000 Series Concentrators    535
Cisco ASA 5500 Series Appliances    536
Cisco 500 Series PIX Security Appliances    538
Hardware Acceleration Modules    538
VPN Design Considerations and Recommendations    539
Best-Practice Recommendations for Identity and IPsec Access Control   540
Best-Practice Recommendations for IPsec    540
Best-Practice Recommendations for Network Address Translation    541
Best-Practice Recommendations for Selecting a Single-Purpose Versus
Multipurpose Device    541
Constructing an IPsec Site-to-Site VPN    542
The Five Steps in the Life of an IPsec Site-to-Site VPN    542
The Five Steps of Configuring an IPsec Site-to-Site VPN    543
Configuring an IKE Phase 1 Tunnel    543
Configuring an IKE Phase 2 Tunnel    545
Applying Crypto Maps    546
Using Cisco SDM to Configure IPsec on a Site-to-Site VPN    548
Introduction to the Cisco SDM VPN Wizard    548
Quick Setup    549
Step-by-Step Setup    559
Configuring Connection Settings   559
Selecting an IKE Proposal    561
Selecting a Transform Set   562
Selecting Traffic to Protect in the IPsec Tunnel    563

Part IV Final Preparation   589

Chapter 16    Final Preparation  577
Exam Engine and Questions on the CD   577
Install the Software from the CD    578
Activate and Download the Practice Exam    578
Activating Other Exams    579
Study Plan    579
Recall the Facts    580
Use the Exam Engine    580
Choosing Study or Simulation Mode    580
Passing Scores for the IINS Exam   581

Part V  Appendixes 583
Appendix A      Answers to “Do I Know This Already?” Questions  585
Appendix B       Glossary  595
Appendix C       CCNA Security Exam Updates: Version 1.0    617
Appendix D      Memory Tables    (CD only)
Appendix E       Memory Tables Answer Key    (CD only) Index    620

حجم: 13.8 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 776

دانلود کتاب CCNA Security Official Exam Certification Guide

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CCNA Security Official Exam Certification Guide
برچسب ها : with ,cisco ,security ,topics    ,memory    ,already ,know this ,this already ,lists from ,from memory    ,preparation tasks    ,with cisco sdm    ,packet filtering firewalls    ,site vpn    542the ,ccna security official

معرفی کتاب The Book of GNS3

:: معرفی کتاب The Book of GNS3

naqmu8l8ivy0.jpg

Foreword  By Jeremy Grossmann

Acknowledgments

Introduction

Chapter 1: Introducing GNS3

Chapter 2: Installing A Basic GNS3 System

Chapter 3: Configuration

Chapter 4: Creating And  Managing Projects

Chapter 5: Integrating  Hosts And  Using Wireshark

Chapter 6: Juniper Olive And  Vsrx Firefly

Chapter 7: Device Nodes, Live Switches, And  The Internet

Chapter 8: Cisco ASA, IDS/IPS, And  IOS-Xrv

Chapter 9: Cisco IOS On Unix And  NX-Osv

Chapter 10:  Cool Things To Do On A Rainy Day

Appendix  A: Help! I’ve Fallen And  I Can’t Get Up

Appendix  B: Cisco Hardware Compatible With GNS3

Appendix  C: NM-16ESW  And  IOU L2 Limitations

Glossary

Index

دانلود کتاب The Book of GNS3

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب The Book of GNS3
برچسب ها : chapter ,gns3 ,appendix ,cisco

Internet Protocol Version 4

:: Internet Protocol Version 4

iex8bcmm49lq.png

Internet Protocol version 4 یا به اختصار IPv4، چهارمین بازبینی پروتکل اینترنت (IP) و اولین نسخه ایست که به گستردگی به کار گرفته شد. IPv4 به همراه IPv6 در هسته روش‌های شبکه بندی بر پایه استانداردها در اینترنت هستند.IPv4 هنوز با تفاوت بسیاری پر استفاده‌ترین پروتکل لایه اینترنت است. از تاریخ ۲۰۱۰، به کار گیری نسخه ششم  پروتکل اینترنت (IPv6) در مراحل آغازین است. IPv4 در "RFC 791" از انتشارات گروه ویژه مهندسی اینترنت (IETF) در سپتامبر ۱۹۸۱ - که جایگزین تعریف قدیمی تر آن در سال ۱۹۸۰ در "RFC 760" شد- تشریح شده است. IPv4 پروتکلی بدون اتصال برای استفاده در شبکه‌های راه گزینی بسته لایه پیوند (مانند اترنت) است. این پروتکل بر مبنای مدل بیشترین تلاش برای تحویل کار می‌کند بدین معنی که هیچ تضمینی برای رساندن بسته‌ها به مقصد، پشت سر هم رسیدن و حفظ توالی بسته ها و یا عدم تکراری بودن بسته‌ها ارائه نمی‌دهد. این جنبه‌های مربوط به جامعیت داده‌ها در لایه بالایی یعنی لایه انتقال در نظر گرفته شده‌اند مانند پروتکل کنترل انتقال (TCP)

هر آدرس IPv4 شامل 32 بیت می شودکه از چهار بخش هشت بیتی تشکیل شده است. در نتیجه فضای نشانی را به ۴٬۲۹۴٬۹۶۷٬۲۹۶ نشانی یکتای ممکن محدود می‌سازد. اما قسمتی از این نشانی‌ها برای مقاصد خاصی مانند شبکه‌های خصوصی (تقریباً ۱۸ میلیون نشانی) و چند پخشی (تقریباً ۲۷۰ میلیون نشانی) رزرو شده است و شمار نشانی‌های قابل استفاده برای مسیریابی روی شبکه عمومی اینترنت کمتر می‌شود. همچنان که نشانی‌های بیشتری به کاربران تخصیص می‌یابد به اتمام آدرس‌های IP نزدیک تر می‌شویم، هر چند که طراحی‌های مجدد ساختار نشانی دهی شبکه از راه شبکه‌های با کلاس (Classful network)، مسیریابی میان دامنه بدون کلاس (CIDR) و ترجمه نشانی شبکه (NAT) از عواملی هستند که این امر را به تعویق انداختند. محدودیت IPv4 در شمار نشانی‌ها انگیزه‌ای برای ایجاد IPv6 شد که هنوز در مراحل اولیه به کارگیری قرار دارد و تنها راه حل بلند مدت برای کمبود نشانی‌هاست.

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکInternet Protocol Version 4
برچسب ها : اینترنت ,ipv4 ,پروتکل ,لایه ,شبکه ,شبکه‌های ,میلیون نشانی ,پروتکل اینترنت ,protocol version ,internet protocol ,internet protocol version

معرفی کتاب Data Center Virtualization Fundamentals

:: معرفی کتاب Data Center Virtualization Fundamentals

69ldekgaze4h.jpg

Foreword

Introduction

?Part I What Is Virtualization

Chapter 1 Virtualization History and Definitions

Data Center Essential Definitions

Data Center Evolution

Operational Areas and Data Center Architecture

The Origins of Data Center Virtualization

Virtual Memory

Mainframe Virtualization

Hot Standby Router Protocol

Defining Virtualization

Data Center Virtualization Timeline

Classifying Virtualization Technologies A Virtualization Taxonomy Virtualization Scalability Technology Areas

Classification Examples

Summary

Further Reading

 

Part II Virtualization in Network Technologies

Chapter 2 Data Center Network Evolution

Ethernet Protocol: Then and Now

Ethernet Media Coaxial Cable Twisted-Pair Optical Fiber

Direct-Attach Twinaxial Cables

Ethernet Data Rate Timeline

Data Center Network Topologies

Data Center Network Layers

Design Factors for Data Center Networks Physical Network Layout Considerations The ANSI/TIA-942 Standard

Network Virtualization Benefits

Network Logical Partitioning

Network Simplification and Traffic Load Balancing Management Consolidation and Cabling Optimization Network Extension

Summary

Further Reading

 

Chapter 3 The Humble Beginnings of Network Virtualization

Network Partitioning

Concepts from the Bridging World

Defining VLANs

VLAN Trunks

Two Common Misconceptions About VLANs

Misconception Number 1: A VLAN Must Be Associated to an IP Subnet

Misconception Number 2: Layer 3 VLANs

Spanning Tree Protocol and VLANs Spanning Tree Protocol at Work Port States

Spanning Tree Protocol Enhancements

Spanning Tree Instances

Private VLANs

VLAN Specifics Native VLAN Reserved VLANs IDs Resource Sharing

Control and Management Plane Concepts from the Routing World Overlapping Addresses in a Data Center Defining and Configuring VRFs

VRFs and Routing Protocols

VRFs and the Management Plane

VRF-Awareness

VRF Resource Allocation Control

Use Case: Data Center Network Segmentation

Summary

Further Reading

 

Chapter 4 An Army of One: ACE Virtual Contexts

Application Networking Services

The Use of Load Balancers

Load-Balancing Concepts

Layer 4 Switching Versus Layer 7 Switching

Connection Management

Address Translation and Load Balancing

Server NAT Dual NAT

Port Redirection

Transparent Mode

Other Load-Balancing Applications

Firewall Load Balancing Reverse Proxy Load Balancing Offloading Servers

SSL Offload

TCP Offload

HTTP Compression

Load Balancer Proliferation in the Data Center

Load Balancer Performance Security Policies Suboptimal Traffic

Application Environment Independency

ACE Virtual Contexts

Application Control Engine Physical Connections

Connecting an ACE Appliance

Connecting an ACE Module

Creating and Allocating Resources to Virtual Contexts Integrating ACE Virtual Contexts to the Data Center Network Routed Design

Bridged Design

One-Armed Design

Managing and Configuring ACE Virtual Contexts

Allowing Management Traffic to a Virtual Context

Allowing Load Balancing Traffic Through a Virtual Context

Controlling Management Access to Virtual Contexts ACE Virtual Context Additional Characteristics Sharing VLANs Among Contexts

Virtual Context Fault Tolerance Use Case: Multitenant Data Center Summary

Further Reading

 

Chapter 5 Instant Switches: Virtual Device Contexts

Extending Device Virtualization

Why Use VDCs? VDCs in Detail

Creating and Configuring VDCs VDC Names and CLI Prompts Virtualization Nesting

Allocating Resources to VDCs Using Resource Templates Managing VDCs

VDC Operations

Processes Failures and VDCs

VDC Out-of-Band Management

Role-Based Access Control and VDCs

Global Resources

Use Case: Data Center Security Zones

Summary

Further Reading

 

Chapter 6 Fooling Spanning Tree

Spanning Tree Protocol and Link Utilization

Link Aggregation

Server Connectivity and NIC Teaming

Cross-Switch PortChannels

Virtual PortChannels

Virtual PortChannel Definitions Configuring Virtual PortChannels Step 1: Defining the Domain

Step 2: Establishing Peer Keepalive Connectivity

Step 3: Creating the Peer Link

Step 4: Creating the Virtual PortChannel Spanning Tree Protocol and Virtual PortChannels Peer Link Failure and Orphan Ports

First-Hop Routing Protocols and Virtual PortChannels

Layer 2 Multipathing and vPC+ FabricPath Data Plane FabricPath Control Plane

FabricPath and Spanning Tree Protocol

Virtual PortChannel Plus

Use Case: Evolution of Network PODs

Summary

Further Reading

 

Chapter 7 Virtualized Chassis with Fabric Extenders

Server Access Models

Understanding Fabric Extenders

Fabric Extender Options

Connecting a Fabric Extender to a Parent Switch

Fabric Extended Interfaces and Spanning Tree Protocol

Fabric Interfaces Redundancy

Fabric Extender Topologies Straight-Through Topologies Dual-Homed Topologies

Use Case: Mixed Access Data Center

Summary

Further Reading

 

Chapter 8 A Tale of Two Data Centers

A Brief History of Distributed Data Centers

The Cold Age (Mid-1970s to 1980s) The Hot Age (1990s to Mid-2000s)

The Active-Active Age (Mid-2000s to Today)

The Case for Layer 2 Extensions

Challenges of Layer 2 Extensions

Ethernet Extensions over Optical Connections

Virtual PortChannels

FabricPath

Ethernet Extensions over MPLS MPLS Basic Concepts Ethernet over MPLS

Virtual Private LAN Service

Ethernet Extensions over IP MPLS over GRE

Overlay Transport Virtualization

OTV Terminology

OTV Basic Configuration

OTV Loop Avoidance and Multihoming

Migration to OTV OTV Site Designs

VLAN Identifiers and Layer 2 Extensions

Internal Routing in Connected Data Centers

Use Case: Active-Active Greenfield Data Centers

Summary

Further Reading

 

Part III Virtualization in Storage Technologies

Chapter 9 Storage Evolution

Data Center Storage Devices

Hard Disk Drives

Disk Arrays

Tape Drives and Libraries

Accessing Data in Rest

Block-Based Access

Small Computer Systems Interface Mainframe Storage Access Advanced Technology Attachment File Access

Network File System

Common Internet File System

Record Access

Storage Virtualization Virtualizing Storage Devices Virtualizing LUNs Virtualizing File Systems Virtualizing SANs

Summary

Further Reading

 

Chapter 10 Islands in the SAN

Some Fibre Channel Definitions

Fibre Channel Layers

Fibre Channel Topologies and Port Types

Fibre Channel Addressing

Frames, Sequences, and Exchanges

Flow Control

Classes of Service

Fabric Processes Fabric Initialization Fabric Shortest Path First

Register State Change Notification

Fibre Channel Logins

Zoning

Defining and Exploring VSANs

SAN Islands VSAN Creation VSAN Trunking Zoning and VSANs FSPF and VSANs VSAN Scoping

Use Case: SAN Consolidation

Summary

Further Reading

 

Chapter 11 Secret Identities

Fibre Channel over IP

FCIP High Availability

Use Case: SAN Extension with Traffic Engineering

Inter-VSAN Routing IVR Infrastructure IVR Zoning

Use Case: Transit VSAN N_Port Virtualization

Configuring N_Port Virtualization

NPV Traffic Management

Deploying Port WWN Virtualization on NPV Use Case: Blade Server Hosting Data Center

Summary

Further Reading

 

Chapter 12 One Cable to Unite Us All

The Case for Data Center Networking Convergence

Data Center Bridging

Priority-Based Flow Control

Enhanced Transmission Selection

Data Center Bridging eXchange Protocol

Congestion Notification

Introducing Fibre Channel over Ethernet

FCoE Elements

FCoE Initialization Protocol

Deploying Unified Server Access

Configuring Unified Server Access on Single-Context Switches

Configuring Unified Server Access with Storage VDCs

Configuring Multihop FCoE

Configuring Virtual Fibre Channel PortChannels

FCoE N_Port Virtualization

Unified Fabric Designs

Server Access Layer Unified Designs FCoE and Virtual PortChannels FCoE and Blade Servers

Beyond the Access Layer

Converged Access Model

Converged Aggregation Model

FCoE and SAN Extension

Use Case: LAN and SAN Management Separation

Summary

Further Reading

 

Part IV Virtualization in Server Technologies

Chapter 13 Server Evolution

Server Architectures

Mainframes RISC Servers x86 Servers

x86 Hardware Evolution CPU Evolution Memory Evolution

Expansion Bus Evolution

Physical Format Evolution

Introducing x86 Server Virtualization

Virtualization Unleashed

Unified Computing

Summary

Further Reading

 

Chapter 14 Changing Personalities

Server Provisioning Challenges Server Domain Operations Infrastructure Domain Operations

Unified Computing and Service Profiles

Building Service Profiles Identifying a Service Profile Storage Definitions

Network Definitions

Virtual Interface Placement Server Boot Order Maintenance Policy

Server Assignment

Operational Policies

Configuration

External IPMI Management Configuration

Management IP Address

Additional Policies

Associating a Service Profile to a Server

Installing an Operating System Verifying Stateless Computing Using Policies

BIOS Setting Policies

Firmware Policies

Industrializing Server Provisioning

Cloning

Pools

Service Profile Templates

Server Pools

Use Case: Seasonal Workloads

Summary

Further Reading

 

Chapter 15 Transcending the Rack

Introduction to Virtual Networking

Virtual Switch Challenges Cisco Nexus 1000V Architecture Nexus 1000V Communication Modes

Port Profiles and Dynamic Interface Provisioning

Deploying Nexus 1000V

External Connectivity and Link Aggregation

NX-OS Features in the Virtual World

MAC Address Table

Access Lists

Online Migrations and Nexus 1000V Virtual Extensible Local Area Networks Introducing Virtual Machine Fabric Extender Deploying VM-FEX

Enabling Dynamic vNICs on a UCS Service Profile

Preparing VMware vSphere Host to Deploy VM-FEX Using the UCS Manager VMware Integration Wizard Migrating Virtual Machines to VM-FEX

Online Migrations and VM-FEX VM-FEX High-Performance Mode Use Case: Data Center Merging Summary

Further Reading

 

Chapter 16 Moving Targets

Virtual Network Services Definitions Virtual Network Services Data Path vPath-Enabled Virtual Network Services

Cisco Virtual Security Gateway: Compute Virtual Firewall

Installing Virtual Security Gateway

Creating Security Policies

Sending Data Traffic to VSG

Virtual Machine Attributes and Virtual Zones Cisco ASA 1000V: Edge Virtual Firewall Installing ASA 1000V

Sending Data Traffic to ASA 1000V Configuring Security Policies on ASA 1000V Application Acceleration

WAN Acceleration and Online Migration

Routing in the Virtual World

Site Selection and Server Virtualization

Route Health Injection

Global Server Load Balancing

Location/ID Separation Protocol Use Case: Virtual Data Center Summary

Further Reading

 

Part V End-to-End Virtualization

Chapter 17 The Virtual Data Center and Cloud Computing

The Virtual Data Center

Automation and Standardization What Is Cloud Computing? Cloud Implementation Example Journey to the Cloud

Networking in the Clouds Software-Defined Networks OpenStack

Network Overlays

Cisco Open Network Environment

Before We Go... Summary

Further Reading

 

Part VI Appendixes

Appendix A Cisco Data Center Portfolio

Cisco Application Control Engine

Cisco Adaptive Security Appliances 5585-X Cisco ASA 1000V Cloud Firewall

Cisco Catalyst 6500 Series Switches

Cisco Cloud Portal

Cisco Intelligent Automation Solutions

Automation Software Components

Cisco Intelligent Automation for Cloud Solution

Cisco Intelligent Automation for SAP

Cisco MDS 9000 Series Multilayer Switches

Cisco Prime Network Analysis Module Cisco Nexus Data Center Switches Cisco Nexus 1000V Series Switches

Nexus 1010 and 1100 Virtual Services Appliances

Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 4000 Series Switches

Cisco Nexus 5000 and 5500 Series Switches

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Unified Computing System

Cisco 6100 and 6200 Series Fabric Interconnects Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis Cisco UCS 2100 and 2200 Series Fabric Extenders Cisco UCS B-Series Blade Servers

Cisco UCS C-Series Rack Servers Cisco UCS Virtual Interface Cards Unified Management Solutions

Cisco Application Network Manager

Cisco Prime Data Center Network Manager Cisco UCS Manager and UCS Central Virtual Network Management Center

Virtual Security Gateway Virtualization Techniques Mapping Further Reading

Appendix B IOS, NX-OS, and Application Control Software Command-Line

Interface Basics

IOS Command-Line Interface Basics

Command Modes

Getting Context-Sensitive Help

Abbreviating Commands and Using Shortcuts

Managing Configuration Files

Using Debug Commands

NX-OS Command-Line Interface

NX-OS Access

NX-OS Modularity

NX-OS and Running Configuration Files

NX-OS Command-Line Interface Optimizations Configuration Version Management, Batches, and Scripts Application Control Software Command-Line Interface

Index

دانلود کتاب Data Center Virtualization Fundamentals

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب Data Center Virtualization Fundamentals
برچسب ها : virtual ,data ,cisco ,center ,virtualization ,network ,data center ,further reading ,summary further ,cisco nexus ,spanning tree ,summary further reading ,data center network ,series switches cisco ,switches cisco nexus

معرفی کتاب Cisco CCNA Routing and Switching

:: معرفی کتاب Cisco CCNA Routing and Switching

m3tu293qq35t.jpg

Introduction

Self-Assessment

Chapter 1 Networking Fundamentals

Chapter 2 Network Models

Chapter 3 Concepts in IP Addressing

Chapter 4 Working With Cisco Equipment

Chapter 5 Securing Your Cisco Devices

Chapter 6 Basic Switch Operations and Configuration

Chapter 7 Basic Routing

Chapter 8 Visualizing Data Flow Between Two Hosts on A Network

Chapter 9 IP Access Lists

Chapter 10 IP Services

Chapter 11 Troubleshooting

Chapter 12 Advanced Switching Concepts

Chapter 13 Advanced Router Operation

Chapter 14 Advanced IP Services

Chapter 15 Wan Operation

Chapter 16 Advanced Troubleshooting

Practice Exam 1

Answer Key to Practice Exam 1

Practice Exam 2

Answer Key to Practice Exam 2

Glossary

Index

حجم: 20 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 864

دانلود کتاب Cisco CCNA Routing and Switching به زبان انگلیسی

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب Cisco CCNA Routing and Switching
برچسب ها : chapter ,practice ,exam ,advanced ,cisco ,routing ,practice exam ,ccna routing ,cisco ccna ,کتاب cisco ,services chapter

روتر سیسکو چگونه بوت می شود؟

:: روتر سیسکو چگونه بوت می شود؟

we will learn about the main components of a Cisco router and how the boot process takes place.

Generally Cisco routers (and switches) contain four types of memory:

 • Read-Only Memory (ROM): ROM stores the router’s bootstrap startup program, operating system software, and power-on diagnostic test programs (POST).
 • Flash Memory: Generally referred to simply as “flash”, the IOS images are held here. Flash is erasable and reprogrammable ROM. Flash memory content is retained by the router on reload.
 • Random-Access Memory (RAM): Stores operational information such as routing tables and the running configuration file. RAM contents are lost when the router is powered down or reloaded.
 • Non-volatile RAM (NVRAM): NVRAM holds the router’s startup configuration file. NVRAM contents are not lost when the router is powered down or reloaded.

 

Some comparisons to help you remember easier:

 • RAM is a volatile memory so contents are lost on reload, where NVRAM and Flash contents are not.
 • NVRAM holds the startup configuration file, where RAM holds the running configuration file.
 • ROM contains a bootstrap program called ROM Monitor (or ROMmon). When a router is powered on, the bootstrap runs a hardware diagnostic called POST (Power-On Self Test).

 

The following details the router boot process:

 1. The router is powered on.
 2. The router first runs Power-On Self Test (POST)
 3. The bootstrap checks the Configuration Register value to specify where to load the IOS. By default (the default value of Configuration Register is 2102, in hexadecimal), the router first looks for “boot system” commands in startup-config file. If it finds these commands, it will run boot system commands in order they appear in startup-config to locate the IOS. If not, the IOS image is loaded from Flash. If the IOS is not found in Flash, the bootstrap can try to load the IOS from TFTP server or from ROM (mini-IOS).
 4. After the IOS is found, it is loaded into RAM.
 5. The IOS attempts to load the configuration file (startup-config) from NVRAM to RAM. If the startup-config is not found in NVRAM, the IOS attempts to load a configuration file from TFTP. If no TFTP server responds, the router enters Setup Mode (Initial Configuration Mode).

xt6foozmi3s4.jpg

 And this is the process we can see on our screen when the router is turned on:

hkrypzyz6bf1.jpg

In short, when powered on the router needs to do:

 1. Run POST to check hardware
 2. Search for a valid IOS (the Operating System of the router)
 3. Search for a configuration file (all the configurations applied to this router)

 Specify how much RAM, NVRAM and Flash of a router Also, from the information shown above, we can learn some information about router’s model, RAM, Flash, NVRAM memories as shown below:

zz8hqofd2zxq.jpg

Note: The “show version” command also gives us this information.

All the above information is straight-forwarding except the information of RAM. In some series of routers, the RAM information is displayed by 2 parameters (in this case 60416K/5120K). The first parameter indicates how much RAM is in the router while the second parameter (5120K) indicates how much DRAM is being used for Packet memory. Packet memory is used for buffering packets.So, from the output above we can learn:

 • Amount of RAM: 60416 + 5120 = 65536KB / 1024 = 64MB
 • Amount of NVRAM: 239KB
 • Amount of Flash: 62720KB
منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکروتر سیسکو چگونه بوت می شود؟
برچسب ها : router ,nvram ,configuration ,flash ,memory ,file ,configuration file ,startup config ,router first ,configuration register ,from tftp

معرفی کتاب CCNP ROUTE 642-902 Implementing

:: معرفی کتاب CCNP ROUTE 642-902 Implementing

c8huyy3n3uyj.jpg

Chapter 1. Routing Services
Chapter 2. Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
Chapter 3. Configuring the Open Shortest Path First Protocol
Chapter 4. Manipulating Routing Updates
Chapter 5. Implementing Path Control
Chapter 6. Implementing a Border Gateway Protocol Solution for ISP Connectivity
Chapter 7. Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile Workers
Chapter 8. Implementing IPv6 in an Enterprise Network

حجم: 11.2 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 765

دانلود  کتاب CCNP ROUTE 642-902 Implementing

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CCNP ROUTE 642-902 Implementing
برچسب ها : implementing ,routing ,ccnp route ,کتاب ccnp

معرفی کتاب CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide

:: معرفی کتاب CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide

7ljxvy9c6v36.jpg


Introduction   xix
Chapter 1    RF Signals and Modulation   3
“Do I Know This Already?”  Quiz    3    
    Foundation Topics    7    
    Comparing Wired  and Wireless  Networks   7    
    Understanding Basic Wireless  Theory     8    
    Understanding Frequency   10    
    Understanding Phase    14    
    Measuring  Wavelength   14    
    Understanding RF Power and dB    15
Important dB Facts to Remember  17    
    Comparing Power Against a Reference: dBm     19    
    Measuring Power Changes Along the Signal Path    20
Understanding Power Levels  at the Receiver     23
Carrying Data Over an RF Signal    24
FHSS    26
DSSS   27
1-Mbps Data Rate    28
2-Mbps Data Rate    29
5.5-Mbps Data Rate    30
11-Mbps Data Rate    30
OFDM   31
Modulation Summary    32
Exam Preparation Tasks    34
Review All Key Topics    34
Key Terms    34

Chapter 2      RF Standards 37
“Do I Know This Already?”  Quiz    37
Foundation Topics    41
Regulatory Bodies    41
ITU-R    41
FCC    42
ETSI   44
Other  Regulatory Bodies    45
IEEE Standards  Body    45
802.11 Channel  Use    47
Channels  in the 2.4-GHz ISM Band    47
Channels  in the 5-GHz U-NII Bands    49
IEEE 802.11 Standards     51
802.11-1997   52
802.11b     52
802.11g    52
802.11a     54
802.11n     55
Channel Aggregation   57
Spatial Multiplexing    58
MAC Layer  Efficiency   59
Transmit Beam Forming (T×BF)    60
Maximal-Ratio Combining   61
802.11n Modulation and Coding Schemes  61
Beyond  802.11n     62
Wi-Fi Alliance    63
Exam Preparation Tasks    64
Review All Key Topics    64
Define  Key Terms    64

Chapter 3      RF Signals in the Real World    67
“Do I Know This Already?”  Quiz    67
Foundation Topics    70
Interference   70
Co-Channel Interference   70
Neighboring Channel  Interference   71
Non-802.11 Interference   72
Free Space Path Loss    72
Mitigating  the Effects  of Free Space Path Loss    74
Effects  of Physical Objects     76
Reflection   76
Absorption   78
Scattering     78
Refraction   79
Diffraction   80
Fresnel Zones    80
Exam Preparation Tasks    83
Review All Key Topics    83
Define  Key Terms    83

Chapter 4      Understanding Antennas   85
“Do I Know This Already?”  Quiz    85
Foundation Topics    88
Antenna  Characteristics  88
Radiation Patterns     88
Gain    91
Beamwidth     92
Polarization   92
Antenna  Types    93
Omnidirectional Antennas     94
Directional Antennas     97
Antenna  Summary    101
Adding  Antenna  Accessories     101
Exam Preparation Tasks    103
Review All Key Topics    103
Define  Key Terms    103

Chapter 5      Wireless LAN Topologies 105
“Do I Know This Already?”  Quiz    105
Foundation Topics    108
Types of Wireless  Networks   108
Wireless  LAN Topologies   109
Basic Service Set    110
Distribution System    112
Extended Service Set    114
Independent Basic Service Set    115
Other  Wireless  Topologies   116
Repeater   116
Workgroup Bridge    117
Outdoor Bridge    118
Mesh Network   119
Exam Preparation Tasks    120
Review All Key Topics    120
Define  Key Terms    120

Chapter 6    Understanding 802.11 Frame Types    123
    “Do I Know This Already?”  Quiz    123
802.11 Frame Format     126
802.11 Frame Addressing   128
Accessing the Wireless  Medium   130    
Carrier Sense    131
Collision  Avoidance   132
802.11 Frame Types    134
Management Frames    134
Control Frames    135
Data Frames    136
Client Housekeeping   136
A Client Scans for APs    137
A Client Joins a BSS   138
A Client Leaves a BSS   139
A Client Moves  Between  BSSs   140
A Client Saves Power    142
Exam Preparation Tasks    145
Review All Key Topics    145
Define  Key Terms    145

Chapter 7      Planning Coverage with Wireless APs    147
“Do I Know This Already?”  Quiz    147
AP Cell Size    150
Tuning Cell Size with Transmit Power    150
Tuning Cell Size with Data Rates    152
Adding  APs to an ESS   153
The Roaming Process    155
WLAN Channel  Layout    157
Exam Preparation Tasks    161
Review All Key Topics    161
Define  Key Terms    161

Chapter 8      Using Autonomous APs    163
“Do I Know This Already?”  Quiz    163
Foundation Topics    166
Autonomous Architecture   166
Configuring an Autonomous AP    167
Connecting the AP    167
Configuring the AP    170
Converting an Autonomous AP    174
Using the Autonomous to Lightweight  Mode Upgrade Tool    174
Converting an Autonomous AP Manually     176
Exam Preparation Tasks    178
Review All Key Topics    178
Define  Key Terms    178

Chapter 9      Understanding the CUWN Architecture   181
“Do I Know This Already?”  Quiz    181
Foundation Topics    184
A Distributed Architecture   184
A Centralized Architecture   186
Split-MAC  Architecture   188
Traffic Patterns  in a CUWN   190
CUWN Building Blocks    192
Cisco Wireless  LAN Controllers   192
Cisco Lightweight  APs    194
CUWN Management   197
Exam Preparation Tasks    198
Review All Key Topics    198

Chapter 10    Initial Controller Configuration   201
“Do I Know This Already?”  Quiz    201
Foundation Topics    204
Connecting the Controller   204
Using Controller Ports    204
Using Controller Interfaces   206
Running the Initial Setup Wizard     208
Initial Setup with the Web  Interface   208
Initial Setup with the CLI    216
Exam Preparation Tasks    218
Review All Key Topics    218
Define  Key Terms    218

Chapter 11    Understanding Controller Discovery    221
    “Do I Know This Already?”  Quiz    221
Foundation Topics    224
Discovering  a Controller   224    
AP States    224
Discovering  a WLC    226
Selecting a WLC    227
Designing High Availability    228
Detecting a Controller Failure    230
Building Redundancy   231
N+1 Redundancy   231
N+N  Redundancy   232
N+N+1 Redundancy   232
AP SSO  Redundancy   233
Exam Preparation Tasks    235
Review All Key Topics    235
Define  Key Terms    236

Chapter 12    Understanding Roaming   239
“Do I Know This Already?”  Quiz    239
    Foundation Topics    242    
    Roaming with Autonomous APs    242
    Intracontroller Roaming    244    
    Intercontroller Roaming    246    
Layer 2 Roaming    247
Layer 3 Roaming    248
Using Mobility Groups     252
Exam Preparation Tasks    256
Review All Key Topics    256
Define  Key Terms    256

Chapter 13    Understanding RRM   259
“Do I Know This Already?”  Quiz    259
Foundation Topics    262
Configuring 802.11 Support   262
Configuring Data Rates    263
Configuring 802.11n  Support   264
Understanding RRM    265
RF Groups     267
TPC    269
DCA    272
Coverage  Hole Detection   274
Manual  RF Configuration   276
Verifying  RRM Results    278
Exam Preparation Tasks    279
Review All Key Topics    279
Define  Key Terms    279

Chapter 14    Wireless Security Fundamentals   281
“Do I Know This Already?”  Quiz    282
Foundation Topics    285
Anatomy of a Secure Connection   285
Authentication   286
Message  Privacy    287
Message  Integrity   288
Intrusion Protection   289
Wireless  Client Authentication Methods   290
Open  Authentication   290
WEP    291
802.1x/EAP   292
LEAP    294
EAP-FAST  294
PEAP    294
EAP-TLS  295
Wireless  Privacy and Integrity Methods    295
TKIP    295
CCMP    296
WPA and WPA2    297
Securing Management Frames with MFP    298
Configuring Wireless  Security    298
Configuring WPA or WPA2 Personal    299
Configuring WPA2 Enterprise Mode   300
Configuring WPA2 Enterprise with Local EAP    302
Exam Preparation Tasks    305
Review All Key Topics    305
Define  Key Terms    305

Chapter 15    Configuring a WLAN   307
“Do I Know This Already?”  Quiz    307
Foundation Topics    309
WLAN Overview    309
Configuring a WLAN    310
Configuring a RADIUS Server    310
Creating  a Dynamic Interface   312
Creating  a New WLAN    313
Configuring WLAN Security    315
Configuring WLAN QoS    317
Configuring Advanced  WLAN Settings    318
Finalizing WLAN Configuration   319
Exam Preparation Tasks    320
Review All Key Topics    320

Chapter 16    Implementing a Wireless Guest Network   323
“Do I Know This Already?”  Quiz    323
Foundation Topics    325
Guest Network Overview    325
Configuring a Guest Network   326
Scaling the Guest Network   329
Exam Preparation Tasks    332
Review All Key Topics    332
Define  Key Terms    332
Configuring Common Wireless  Clients    338
Windows 7 and 8    338
Intel PROSet    341
Android   345
Apple OS X    346
Cisco AnyConnect   348
Cisco Compatible Extensions   352
Exam Preparation Tasks    356
Review All Key Topics    356
Define  Key Terms    356

Chapter 18    Managing Wireless Networks with WCS    359
    “Do I Know This Already?”  Quiz    359
Foundation Topics    362
WCS Overview    362    
Alarm Summary Dashboard   364
Main Navigation Area    366
WCS Home  Area    366
Using WCS to Configure Devices    368
Using WCS Maps    370
Displaying Maps    370
Manipulating APs on Maps    373
Viewing Information on Maps    375
Generating Reports   377
Exam Preparation Tasks    381
Review All Key Topics    381

Chapter 19    Dealing with Wireless Interference   383
“Do I Know This Already?”  Quiz    383
Understanding Types of Interference   386
Bluetooth   386
ZigBee    387
Cordless  Phones     388
Microwave Ovens    388
WiMAX   388
Other  Devices    389
Using Cisco CleanAir to Manage  Interference   390
Enabling CleanAir    392
Air-Quality Index    394
Using Event-Driven  RRM    396
Exam Preparation Tasks    397
Review All Key Topics    397
Define  Key Terms    398

Chapter 20    Troubleshooting WLAN Connectivity   401
“Do I Know This Already?”  Quiz    401
Foundation Topics    405
Troubleshooting Client Connectivity   405
Troubleshooting Clients from the Controller   406
Performing a Link Test    411
Debugging a Client    412
Troubleshooting Clients from WCS/NCS   415
Troubleshooting AP Connectivity   420
Verifying  AP-to-WLC Connectivity   420
Verifying  AP-to-Network Connectivity   422
Exam Preparation Tasks    425
Review All Key Topics    425

Chapter 21     Maintaining Controllers   427
“Do I Know This Already?”  Quiz    427
Accessing WLC and AP Management Interfaces   430
Accessing APs    432
Maintaining WLC Code  Images    434
Maintaining WLC Configurations   437
Working with WLC Logs    439
Exam Preparation Tasks    444
Review All Key Topics    444

Chapter 22    Final Review 447
Advice About  the Exam Event    447
Learn the Question Types Using the Cisco Certification Exam
Tutorial    447
Think About  Your Time Budget    452
Other  Pre-Exam Suggestions     453
Final Thoughts   45

دانلود کتاب CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide
برچسب ها : topics    ,preparation ,tasks    ,quiz    ,know ,already ,preparation tasks    ,know this ,this already ,mbps data ,data rate   

تبریک سال جدید شمسی

:: تبریک سال جدید شمسی

به نام خداوند جهان آفرین

برآمـد باد صبح و بوی نوروز                                 به کام دوستـان و بخت پیروز

73mttmh2lt2b.jpg

با آمدن بهار، سال نو می‌شود و این دگرگونی فصل‌ها سرشار از آیه‌ها و نشانه‌های خداوند متعال است در این پهنه هستی، حیات دوباره زمین فرصتی را فراهم می‌آورد تا هم نوا و هم صدا با تحویل سال پیام تحول در حالمان را به سوی بهترین احوال دریابیم. سال پیش رو را با نوید میلاد کوثر قرآن آغاز می‌کنیم، میلادش تولد بهاراست؛ تولد آب است و تولد هر چه پاکی و زلالی، سالی سرشار از برکت که آغاز و پایانش طلوع خورشید است، میلاد حضرت فاطمه (س) پر از رحمت و برکت است و راهش ادامه راه نورانی انبیاء. همکاران عزیز، بی تردید سالی که گذشت با تمام فراز و نشیب‌ها، سالی سرشار از موفقیت را برای مجموعه بزرگ مان به همراه داشت، به لطف الهی و عنایت ائمه هدی (ع) شرکت ایساتیس نت امروز با کارنامه ای درخشان توانسته صاحب موقعیتی ممتاز بشود.

بدون شک مهم‌ترین و ارزشمندترین سرمایه ای که در مجموعه بزرگ ایساتیس نت داریم، خلاقیت و ابتکاری است که از نیروی انسانی شاداب، باهوش، با علقه سازمانی قوی و هم دل که تارو پود در هم تنیده شرکت را تشکیل می‌دهد، نشأت می‌گیرد و نباید فراموش کنیم که رمز موفقیت ما در همدلی است تا در کنار یکدیگر و خلق افکار و راهکارهای بدیع و نوین در عرصه‌های مختلف نمایش آهنگین و روح بخشی را به منصه ظهور برسانیم.

امیدواریم با تلاش همه دوستان با یک جهش بزرگ بتوانیم مرحله نهایی را نیز پشت سر بگذاریم و به همین منظور ما همه گروه‌های کاری خود را به حول و قوه الهی برای صعود به قله نهایی آماده کرده‌ایم. برخود لازم می دانم درفصل شکوفایی طبیعت، حلول سال 1395 و نوروز باستانی را به یکایک شما همکاران عزیز تبریک گفته و در سایه توجهات باری تعالی ایامی سرشار از موفقیت، سعادت، معنویت و بهروزی را برایتان آرزو نمایم.

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکتبریک سال جدید شمسی
برچسب ها : سرشار ,سالی ,تولد ,مجموعه بزرگ ,سالی سرشار

معرفی کتاب Cyberoam Certified Network & Security Professional

:: معرفی کتاب Cyberoam Certified Network & Security Professional

p8vpx1q302vg.jpg

 

TABLE OF CONTENTS

TRAINING & CERTIFICATION PROGRAMS ............................................................................................... 5

CCNSP (CYBEROAM CERTIFIED NETWORK & SECURITY PROFESSIONAL):............................................................. 5

CCNSE (CYBEROAM CERTIFIED NETWORK & SECURITY EXPERT):....................................................................... 6

MODULE 1: BASICS OF NETWORKING & SECURITY ................................................................................ 8

MODULE 2: CYBEROAM IDENTITY BASED UTM .................................................................................... 16

CHALLENGES WITH CURRENT UTM PRODUCTS............................................................................................. 17

CYBEROAM’S SECURITY APPROACH ............................................................................................................ 18

IDENTITY-BASED SECURITY........................................................................................................................ 20

MODULE 3: CYBEROAM PRODUCTS ...................................................................................................... 21

CYBEROAM UTM APPLIANCES .................................................................................................................. 22

CYBEROAM SUBSCRIPTIONS ...................................................................................................................... 29

LOG MANAGEMENT............................................................................................................................... 40

AGGREGATED REPORTING..................................................................................................................... 41

IDENTITY-BASED REPORTING ................................................................................................................ 42

SECURITY MANAGEMENT...................................................................................................................... 44

COMPLIANCE REPORTING AND SECURITY AUDIT................................................................................. 45

FORENSIC ANALYSIS............................................................................................................................... 45

CYBEROAM CENTRAL CONSOLE (CCC) ........................................................................................................ 48

CYBEROAM IPSEC VPN CLIENT ................................................................................................................. 54

MODULE 4: CYBEROAM DEPLOYMENT ................................................................................................. 55

CYBEROAM PACKAGE CONTENTS ............................................................................................................... 56

FACTORY DEFAULT SETTINGS .................................................................................................................... 57

DEPLOYMENT MODES ............................................................................................................................. 58

TRAINING LAB SETUP............................................................................................................................... 69

LAB #1 FACTORY RESET ........................................................................................................................... 71

LAB #2 DEPLOYMENT IN BRIDGE MODE (OPTIONAL)..................................................................................... 80

LAB #3 DEPLOYMENT IN GATEWAY MODE .................................................................................................. 94

CYBEROAM REGISTRATION...................................................................................................................... 107

LAB #4 REGISTRATION, UPGRADE & SUBSCRIPTION .................................................................................... 109

MODULE 5: FIREWALL.......................................................................................................................... 121

ACCESS CONTROL (APPLIANCE ACCESS) .................................................................................................... 122

IP MANAGEMENT.................................................................................................................................. 123

FIREWALL MANAGEMENT....................................................................................................................... 126

DEFAULT FIREWALL RULES ...................................................................................................................... 129

NAT (OUTBOUND NAT)........................................................................................................................ 133

VIRTUAL HOST (INBOUND NAT) .............................................................................................................. 135

DENIAL OF SERVICE (DOS)...................................................................................................................... 140

CYBEROAM UNIFIED FIREWALL CONTROLS ................................................................................................. 143

LAB #5 SECURING THE APPLIANCE ........................................................................................................... 145

LAB #6 CREATE A DROP FIREWALL RULE FOR YOUR MACHINE’S IP ADDRESS. ................................................... 146

LAB #7 CREATE A ACCEPT FIREWALL RULE FOR YOUR MACHINE’S IP ADDRESS. ................................................ 147

LAB #8 CREATE SCHEDULE & APPLY IN FIREWALL RULE ................................................................................ 148

LAB #9 ENABLE / DISABLE ANTI-VIRUS & ANTI-SPAM SCANNING .................................................................. 149

LAB #10 TEST ANTI-VIRUS SCANNING ...................................................................................................... 150

LAB #11 CREATE FIREWALL RULE TO ALLOW DNS TRAFFIC .......................................................................... 151

LAB #12 CREATE VIRTUAL HOST TO PUBLISH A RDP SERVER RESIDING IN THE LAN........................................... 152

MODULE 6: USER AUTHENTICATION................................................................................................... 156

LOCAL & EXTERNAL AUTHENTICATION: ..................................................................................................... 158

AUTHENTICATION SETTINGS:................................................................................................................... 161

TYPE OF AUTHENTICATION:..................................................................................................................... 162

SINGLE SIGN ON CONCEPT ..................................................................................................................... 163

IDENTITY BASED POLICIES ....................................................................................................................... 165

GROUP MANAGEMENT .......................................................................................................................... 178

USER MANAGEMENT............................................................................................................................. 183

IDENTITY BASED FIREWALL...................................................................................................................... 190

LAB #14 ENFORCE AUTHENTICATION ....................................................................................................... 197

LAB #15 HOW TO AUTHENTICATE USERS THROUGH CAPTIVE PORTAL / CYBEROAM CORPORATE CLIENT ................ 200

LAB #17 CREATE GROUP, USER AND APPLY CUSTOM POLICIES ...................................................................... 214

LAB #19 SINGLE SIGN ON IMPLEMENTATION WITH ACTIVE DIRECTORY (OPTIONAL).......................................... 220

LAB #20 CUSTOMISE CYBEROAM CAPTIVE PORTAL ..................................................................................... 235

MODULE 7: CONTENT FILTER............................................................................................................... 237

BASICS OF CONTENT FILTER .................................................................................................................... 237

CYBEROAM CONTENT FILTER FEATURES .................................................................................................... 238

WEB FILTER CATEGORIES ....................................................................................................................... 239

CUSTOM CATEGORY .............................................................................................................................. 247

UPGRADE ............................................................................................................................................ 249

IM..................................................................................................................................................... 254

MODULE 8: GATEWAY ANTI-VIRUS / ANTI-SPAM .............................................................................. 262

GATEWAY ANTI-VIRUS FEATURES ............................................................................................................ 263

BASICS OF VIRUS / SPYWARE / MALWARE / PHISHING ................................................................................. 265

WEB ANTI-VIRUS CONFIGURATION .......................................................................................................... 268

MAIL ANTI-VIRUS CONFIGURATION.......................................................................................................... 270

FTP ANTI-VIRUS CONFIGURATION ........................................................................................................... 276

BASICS OF SPAM................................................................................................................................... 279

BASICS OF ANTI-SPAM TECHNOLOGIES...................................................................................................... 280

CYBEROAM RPD TECHNOLOGY ............................................................................................................... 281

ANTI-SPAM RULES ................................................................................................................................ 286

UPGRADE ............................................................................................................................................ 290

REPORTS ............................................................................................................................................. 291

MODULE 9: INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)........................................................................... 293

IPS BASICS: ......................................................................................................................................... 294

CYBEROAM IPS FEATURES: ..................................................................................................................... 295

IPS SIGNATURES................................................................................................................................... 296

IPS POLICIES:....................................................................................................................................... 297

CUSTOM IPS SIGNATURE: ...................................................................................................................... 298

UPGRADE ............................................................................................................................................ 299

MODULE 10: VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) .............................................................................. 301

VPN BASIC.......................................................................................................................................... 302

IPSEC PROTOCOL BASICS........................................................................................................................ 303

L2TP PROTOCOL BASICS ........................................................................................................................ 306

PPTP PROTOCOL BASICS........................................................................................................................ 308

CYBEROAM VPN FEATURES .................................................................................................................... 310

CYBEROAM VPN TECHNOLOGY COMPARISON ............................................................................................ 317

LAB #22 IPSEC REMOTE ACCESS CONFIGURATION USING PRE-SHARED KEY..................................................... 325

LAB #23 IPSEC SITE-TO-SITE CONFIGURATION USING PRE-SHARED KEY.......................................................... 335

LAB# 24 CREATE L2TP TUNNEL ALLOWING THE TUNNEL USERS TO ACCESS ONLY WEB SERVICES OF INTRANET IN LAN

ENABLING THE DMZ IPS POLICY. ............................................................................................................. 342

LAB# 25 CREATE PPTP TUNNEL ALLOWING THE TUNNEL USERS TO ACCESS ONLY WEB SERVICES OF INTERNAL NETWORK IN LAN ENABLING THE DMZ IPS POLICY. .................................................................................................. 345

LAB 26# CREATE GLOBAL POLICY FOR SSL VPN USING SELF SIGNED CERTIFICATES FOR CLIENT AND SEVER.............. 346

LAB# 27CREATE AN SSL VPN TUNNEL WITH WEB ACCESS APPLYING IT TO USER WITH ACCESS ONLY TO INTRANET... 349

LAB# 28 CREATE AN SSL VPN TUNNEL WITH FULL ACCESS IN SPLIT TUNNEL MODE APPLYING IT TO MANAGER USER GIVING ACCESS TO THE INTERNAL NETWORK. .............................................................................................. 352

LAB #29 L2TP CONFIGURATION (ONLINE – OPTIONAL)............................................................................... 355

LAB #30 PPTP CONFIGURATION (ONLINE – OPTIONAL) .............................................................................. 355

CYBEROAM VPN FAILOVER OVERVIEW ..................................................................................................... 355

MODULE 11: MULTILINK MANAGER ................................................................................................... 356

CYBEROAM MULTILINK – AN INTRODUCTION ............................................................................................. 357

ACTIVE-ACTIVE LOAD BALANCING AND GATEWAY FAILOVER ........................................................................... 360

GATEWAY LOAD BALANCING ................................................................................................................... 362

ACTIVE-PASSIVE GATEWAY FAILOVER THROUGH FIREWALL RULE ITSELF ............................................................ 367

TROUBLESHOOTING............................................................................................................................... 368

MODULE 12: ROUTING ........................................................................................................................ 370

BASICS OF ROUTING .............................................................................................................................. 370

CYBEROAM ROUTING FEATURES .............................................................................................................. 372

STATIC ROUTING .................................................................................................................................. 373

POLICY BASED ROUTING......................................................................................................................... 373

DYNAMIC ROUTING............................................................................................................................... 376

MULTICAST ROUTING: ........................................................................................................................... 377

MODULE 13: GENERAL ADMINISTRATION .......................................................................................... 378

PORT SETTINGS .................................................................................................................................... 378

ROLE BASED ADMINISTRATION ................................................................................................................ 379

LOGGING MANAGEMENT ....................................................................................................................... 381

REPORT MANAGEMENT ......................................................................................................................... 383

NTP TIME SERVER SUPPORT FOR TIME SYNCHRONIZATION ............................................................................ 394

CYBEROAM UPGRADE ............................................................................................................................ 395

BACKUP – RESTORE MANAGEMENT ......................................................................................................... 396

TROUBLESHOOTING AND DEBUGGING TOOLS ............................................................................................. 403

SUPPORT RESOURCES .......................................................................................................................... 406

ON APPLIANCE HELP ............................................................................................................................. 407

ONLINE RESOURCE (WEB RESOURCE)....................................................................................................... 408

CUSTOMER MY ACCOUNT ...................................................................................................................... 411

PARTNER PORTAL ................................................................................................................................. 412

PRESALES CONTACT DETAILS:.................................................................................................................. 413

POST SALES SUPPORT CONTACT .............................................................................................................. 414

حجم: 18 مگابایت
زبان : انگلیسی
تعداد صفحات: 414

دانلود کتاب Cyberoam Certified Network & Security Professional

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب Cyberoam Certified Network & Security Professional
برچسب ها : cyberoam ,module ,anti ,basics ,firewall ,create ,anti virus ,firewall rule ,identity based ,cyberoam certified ,anti spam ,cyberoam certified network ,anti virus configuration ,کتاب cyberoam certified

معرفی کتاب آموزش کاربردی ویندوز سرور 2003

:: معرفی کتاب آموزش کاربردی ویندوز سرور 2003

fbr4hai1ebsb.jpg

کتاب آموزش ویندوز سرور ۲۰۰۳ تمامی مباحث مربوط به windows server 2003 را پوشش می دهد. این کتاب توسط رضا بهرامی راد مطابق با سرفصل های شبکه های کامپیوتری با نظارت کامل مهندس وحید بایرامی راد در ۳۸۵ صفحه و حجم 19 مگابایت نگاشته شده است. در این کتاب مفید می آموزید که چگونه یک سرور که توسط سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۰۳ راه اندازی شده را مدیریت کنید. همچنین کلیه مباحث Domain , login , IP شبکه و … را خواهید آموخت.

دانلود کتاب آموزش کاربردی ویندوز سرور 2003

منبع : مبانی شبکه، سیسکو، مایکروسافت، میکروتیکمعرفی کتاب آموزش کاربردی ویندوز سرور 2003
برچسب ها : سرور ,کتاب ,ویندوز ,آموزش ,ویندوز سرور ,کتاب آموزش ,سرور 2003 ,کاربردی ویندوز ,سرور ۲۰۰۳ ,آموزش کاربردی ویندوز ,کتاب آموزش کاربردی